رییس اجراییه کشور در کمپین نهال‌‌شانی: فرهنگ نهال‌شانی را ترویج و فراگیر بسازیم

کمپین نهال شانیِ بهاری تحت نام «فضای سبز، زنده‌گی سالم» از سوی رییس اجراییه حکومت افغانستان با غرس اولین نهال سال آغاز گردید.

دوکتور عبدالله عبدالله که امروز چهارشنبه (۱۶ حوت)، در ویژه برنامهٔ این کمپین در تپه قرغه سخن می‌زد گفت که همه ما به حیث یک شهروند در قبال محیط زیست‌مان مسوولیت داریم.

رییس اجراییه کشور افزود که لازم است، فرهنگ نهال شانی و حفاظت از محیط زیست ترویج و فراگیر شود تا کسی به ساده‌گی درختی را نشکند و همچنان، انبار کردن زباله‌ها در کنار محیط سبز معمول شده است و این وضعیت نیز تغییر کند.

دوکتور عبدالله عبدالله گفت که نهال‌‌شانی با توجه به تغییرات اقلیمی جهان، آلوده‌گی محیط زیست، تراکم نفوس، کمبود منابع آبی و سلامت جامعه یک امر ضروری‌ است؛ اما بدون سهم‌گیری فعال مردم به نتیجه نمی‌رسد.

رییس اجراییه کشور با ابراز قدردانی از برنامه‌های وزرات زراعت گفت که برنامه‌های سال ۱۳۹۶ این وزارت در قسمت سرسبزی، زراعت، ایجاد سردخانه‌ها و بازاریابی موفقانه تطبیق شده است که تاثیرات مستقیم در زنده‌گی دهاقین دارد.

دوکتور عبدالله عبدالله گفت که کمربند سبز یکی از آرزوهای دیرینهٔ شهروندان کابل بود که در حال اجرایی شدن است و در کنار آن، سال ۱۳۹۷ این کمربند در ولایت‌های قندهار و هرات نیز تطبیق می‌گردد.

رییس اجراییه کشور در بخش دیگر از سخنانش یادآور شد که تنش‌های سیاسی در گوشه‌و کنار کشور به زودی حل می‌شود و مردم افغانستان از این کار به خاطر برادری، وحدت و هم‌پذیری‌شان استقبال می‌کنند.

دوکتور عبدالله عبدالله در باره طرح صلح که اخیرا در نشست روند کابل مطرح شد گفت که پیام صلح حکومت افغانستان صادقانه و یک ضرورت بود و انتظار می‌رود که مورد استقبال قرار بگیرد. هرچند که از این پیام تعبیرهای متفاوت شده است، ولی مردم با حکومت‌شان متحد می‌باشد.

در این برنامه، نصیر احمد درانی وزیر زراعت و مالداری برنامه‌ٔ‌های کاری این وزارت را در سال پیش‌رو مطرح کرد و گفت که در زمینهٔ تقویت زراعت، بهبود محیط زیست و سرسبزی تلاش می‌کند.

در اخیر، رییس اجراییه کشور برای مردم افغانستان یک سال خوش، سبز و با برکت آرزو نمود.