پیام ریاست اجراییه جمهوری اسلامی افغانستان به مناسبت هشتم مارچ روز جهانی زنان

هشت مارچ روز همبستگی زنان را برای زنان افغانستان تبریک می‌گوییم و یاد زنان مبارز، آزادی‌طلب و عدالت‌خواه جهان و کشورمان را گرامی می‌داریم.

گرامی‌داشت از این روز، به معنی ارج گذاشتن به حقوق انسانی، مدنی و جایگاه والای زنان در جامعه است. در تمام جوامع نقش و تأثیرگذاری زنان در حکومتداری، توسعه، امنیت و نهادینه‌شدن ارزش‌های دموکراتیک قابل توجه بوده است.

بدون حضور پررنگ زنان در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، دست‌یافتن به توسعه‌ پایدار و جامعهٔ آباد و سربلند متصور نیست.

حکومت وحدت ملی، گام‌های عملی را برای تأمین عدالت اجتماعی و حقوق زنان به ویژه مشارکت سیاسی، مبارزه با خشونت و تبعیض علیه زنان برداشته است.

در برنامۀ پلان عمل ملی برای تطبیق قطعنامهٔ ۱۳۲۵ شورای امنیت سازمان ملل متحد، برنامهٔ توانمندسازی اقتصادی زنان «پروموت» و برنامهٔ میثاق شهروندی، زنان نقش برجسته دارند.

همچنان، زنان در اداره‌های خدمات ملکی، نهادهای نظامی، اداره‌های عدلی و قضایی و به ویژه در عرصۀ خصوصی حضور مؤثر و سازنده دارند؛ اما رقم حضور زنان در دولت قناعت‌بخش نیست و تلاش‌ها به منظور افزایش حضور آن‌ها جریان دارد.

متأسفانه علی‌رغم همۀ پیشرفت‌ها، هنوزهم ما شاهد محرومیت، تبعیض، خشونت و شکنجهٔ زنان در سراسر کشور هستیم.

در این زمینه،کمپین ۱۶ روزهٔ منع خشونت علیه زنان فرصتی بود تا ریشه‌های فرهنگی و اجتماعی خشونت‌ها را شناسایی و برای رفع آن دست به کار شویم. اداره‌های دولتی ذیربط وظیفه دارند که با همکاری نهادهای مدافع حقوق زن اشکال، عوامل و پیامدهای خشونت علیه زنان را ریشه‌یابی کنند. مبارزه با پدیدهٔ شوم خشونت، تبعیض و بی‌عدالتی علیه زنان و تامین عدالت و حقوق‌ زنان نیازمند مبارزه فراگیر و سراسری است.

در این زمینه، نقش علما، نهادهای تحصیلی و آموزشی، رسانه‌ها، سازمان‌های حقوق بشری، مدنی و مدافع حقوق زن برای روشنگری ذهنیت ‌عامه تعیین‌کننده می‌باشد.

در اخیر، یکبار دیگر تعهدمان را برای تأمین عدالت اجتماعی، حقوق و جایگاه واقعی زنان در حکومت و اجتماع، مبارزه با انواع خشونت و تبعیض آشکار علیه زنان بازگو می‌نماییم.

 

دوکتور عبدالله عبدالله

رییس اجراییه حکومت وحدت ملی