اعلامیۀ ریاست اجراییه در پیوند به سالروز درگذشت مارشال محمد قسیم فهیم، معاون پیشین ریاست جمهوری

چهار سال پیش در چنین روزی افغانستان یکی از چهره‌های برجستۀ سیاسی خویش را از دست داد. مارشال محمد قسیم فهیم، در تحولات چهار دهۀ پسین افغانستان نقش مؤثر داشت.

مارشال فقید، در کنار دیگر مجاهدان و مبارزان راه آزادی، عدالت اجتماعی و استقلال افغانستان، سهم ارزشمند در پیروزی جهاد و مبارزۀ برحق و آزادی‌خواهانۀ مردم افغانستان داشته است.

در دورۀ پر افتخار مقاومت برضد تجاوز سیاه طالبان، القاعده و دیگر گروه‌های تروریستی نیز نقش مارشال محمد قسیم فهیم در کنار دیگر مجاهدان اثرگذار بود.

مارشال محمد قسیم فهیم از بنیان‌گذاران نظام جدید پس از سال 2001 میلادی نیز محسوب می‌شود و در راستای ایجاد یک دولت همه‌شمول و مردم‌سالار زحمات فراوانی کشید.

بدون شک درگذشت دوست و همسنگر استوار ما مارشال محمد قسیم فهیم، ضایعه‌یی بزرگ برای همۀ مردم افغانستان بوده است. مارشال فهیم همواره در زمینۀ همگرایی و وحدت ملی تلاش ورزید و تا آخرین روز حیات به افغانستان مستقل، آزاد و آبرومند می‌اندیشید.

یک بار دیگر به روح پر فتوح مارشال فقید اتحاف دعا می‌کنیم و به بازماندگانش و همۀ مردم افغانستان ابراز همدردی و غم شریکی می نماییم.

 

دوکتور عبدالله عبدالله

رییس اجراییه جمهوری اسلامی افغانستان