پیام ریاست اجراییه افغانستان به مناسبت بیست‌وسومین سالیاد شهادت استاد عبدالعلی مزاری، شهید وحدت ملی

بیست‌وسومین سالیاد شهادت استاد عبدالعلی مزاری، شهید وحدت ملی کشور را به تمام مردم افغانستان به ویژه دوستان و هم‌سنگران آن شهید، تسلیت عرض می‌کنیم.

شهید مزاری یکی از شخصیت‌های پُرآوازه و تأثیرگذارِ دوران جهاد و مقاومت مردم افغانستان بود که عمرش را وقف مبارزه در راه آزادی، برابری و عدالت اجتماعی کرد.

شهید وحدت ملی پیوسته برای تحقق وحدت ملی، مشارکت عادلانهٔ سیاسی و هم‌گرایی مردم افغانستان کوشید و باور داشت که افغانستان از این طریق می‌تواند به امنیت، توسعه و وحدت دست ‌یابد.

استاد شهید، وحدت ملی را بر پایهٔ عدالت اجتماعی و انتخابات شفاف و عادلانه می‌خواست؛ دیدگاهی که هنوزهم برای بیرون رفت از چالش‌های کنونی افغانستان تنها گزینهٔ مؤثر دانسته می‌شود.

استاد عبدالعلی مزاری، از جملهٔ رهبران صادق و متعهد به مردم بود که جایگاه‌اش برای همیشه در دل تاریخ و قلب مردم افغانستان ماندگار خواهد ماند.

روح استاد عبدالعلی مزاری، شهید وحدت ملی و سایر شهدای بزرگ افغانستان شاد و یادشان گرامی‌ باد.

 

دوکتور عبدالله عبدالله

رییس اجراییه جمهوری اسلامی افغانستان