پیام رییس اجراییه جمهوری اسلامی افغانستان به مناسبت قیام ۲۴ حوت مردم هرات

قیام خونین ۲۴ حوتِ مردم سربلند و با افتخار هرات در سال ۱۳۵۷ هجری شمسی، یکی از رویدادهای ماندگار و زرین در تاریخ معاصر افغانستان است.

در همین روز، مردم مجاهد و سلح‌شور هرات با دستان ‌خالی‌ در برابر نیروهای تا به ‌دندان مسلح رژيم کمونیستی ایستادند و دست به قیام سراسری و تاریخی زدند و با خون پاک خویش صفحۀ تازه‌یی را در مبارزات آزادی‌خواهانۀ ملت‌های جهان رقم زدند.

پس از چند دهه، یاد و خاطرهٔ شهدای ۲۴ حوتِ مردم هرات همچنان زنده و پابرجا است و برای همیشه، به عنوان نقطۀ عطف تاریخ معاصر در دل ‌و قلب مردم افغانستان جاویدان خواهد ماند.

در آن مرحلهٔ حساس تاریخی، شهامت و ایستادگی مردم هرات روحیهٔ آزادی‌خواهی و مبارزه‌طلبی را در میان ملت افغانستان تقویت بخشید.

این قیام، زمینه‌ساز حرکت‌ها و قیام‌های بعدی در گوشه‌و کنار کشور گردید. پس از این حرکت تاریخی، هسته‌های جهاد و مقاومت و مبارزه در سراسر افغانستان شکل گرفت و قیام فراگیر شد تا اینکه پایه‌های ظلم و استبدادِ رژیم کمونیستی فروریخت.

رژیم کمونیستی و ارتش سرخ، هزاران انسان بی‌گناه این سرزمین را شهید ساختند، صدها تن دیگر را اعدام نموده و با تمام توان‌شان مردم را قلع‌و قمع ‌‌کردند تا مانع پیروزی حرکت‌های آزادی‌خواهانۀ ملت شوند؛ اما در نهایت با سرافگندی شکست خوردند.

جهاد و مقاومت مردم افغانستان ثابت کرد که هیچ قدرت و نظامی در برابر اراده، عزم و ایمان یک ملت دوام آورده نمی‌تواند. مهمترین دلیل شکست رژیم کمونیستی، نادیده گرفتن ارادۀ ملت افغانستان بود. چون این مردم است که دربارۀ سرنوشت و آینده نظام‌شان تصمیم می‌گیرند.

در اخیر، یاد و خاطرهٔ شهدای افغانستان به ویژه شهدای ۲۴ حوت مردم آزاده و مجاهد هرات را گرامی‌ می‌داریم و تحقق آرمان‌های شهدا در زمینهٔ تأمین صلح، توسعه، برپایی یک نظام مردم‌سالار و مبتنی بر ارزش‌های مقدس اسلامی را وظیفۀ ایمانی خویش می‌دانیم.

 

دوکتور عبدالله عبدالله

رییس اجراییه جمهوری اسلامی افغانستان