اعلامیۀ ریاست اجراییه افغانستان در پیوند به حل مشکل ولایت بلخ

پس از یک سلسله چالش‌ها مشکل پیش‌آمده در ولایت بلخ حل شد و والی جدید این ولایت رسماً معرفی گردید. دست یافتن به تفاهم اخیر و حل مشکل بلخ از طریق مذاکره نگرانی‌ها و تشویش‌های مردم ما را برطرف ساخت.

ولایت بلخ در پانزده سال گذشته تحت رهبری و مدیریت برادر گرامی‌ام استاد عطا محمد نور شاهد تغییرات و پیشرفت‌های گسترده در عرصه‌های امنیت، بازسازی، عمران و توسعۀ بوده است و این دگرگونی‌ها مدیون زحمات و تلاش‌های خستگی‌ناپذیر آقای نور می‌باشد.

بدین‌وسیله، از زحمات و تلاش‌های موثر و سازندۀ آقای نور در راستای تأمین امنیت، توسعه، عمران و تغییر چهره‌ی ولایت بلخ قدردانی و ستایش می‌کنیم و برای آقای نور در فعالیت‌های بعدی آرزوی موفقیت و سربلندی داریم.

به رهبری تازۀ ولایت بلخ، به ویژه برادر گرامی‌ام آقای اسحق رهگذر، والی جدید ولایت بلخ، که یک شخصیت شناخته‌شده و تأثیرگذار است و از دیرزمان باهم معرفت‌داریم، آرزوی موفقیت و کامیابی می‌نماییم و از مردم شریف و با عزت ولایت بلخ می‌خواهیم با والی و رهبری جدید ولایت برای تأمین ثبات و‌ آرامی همکاری نمایند.

 

دوکتور عبدالله عبدالله

رییس اجراییه جمهوری اسلامی افغانستان

۳ حمل ۱۳۹۷