رییس اجراییه کشور: همزمان به تقویت تولیدات داخلی، به واردات و صادرات توجه نمایید

نشست کمیتهٔ اجراییوی توسعه سکتور خصوصی (پرایسک) تحت ریاست جلالتمآب دوکتور عبدالله عبدالله رییس اجراییه حکومت افغانستان به منظور اولویت‌بندی و بهبود شاخصه‌های اقتصادی و رفع مشکلات سکتور خصوصی برگزار شد.

دوکتور عبدالله عبدالله امروز دوشنبه (۱۳ حمل)، در این نشست گفت که رشد سکتور خصوصی، تشبثات کوچک، تولیدات و صادرات در کشور چشم‌گیر بوده است؛ اما برای تسهیل و تسریع کارها باید توجه بیشتر صورت گیرد.

رییس اجراییه کشور از نتایج کار این کمیته در قسمت پیگیری و تطبیق شیوه‌های اجرایی و حل چالش‌های سکتور خصوصی، رشد تجارت و توسعه اقتصادی ستایش کرد.

همایون رسا وزیر تجارت و صنایع کشور درباره دست‌آوردها، چالش‌ها و پیشرفت‌های کار کمیتۀ اجراییوی توسعه سکتور خصوصی گزارش داد و گفت که این کمیته ده سند را به خاطر تسهیل و تسریع صادرات کالا‌ و رشد تجارت تهیه کرده است.

وزیر تجارت و صنایع افزود که این اسناد شامل کیفیت، تسریع روند بررسی، قرنطینه، ستندرد تخنیکی، اظهارنامه گمرکی، بارنامه، جواز تشبث، ترانزیت فارم و صحت نباتی می‌باشد که در آن مشوره بازرگانان و بخش سکتور خصوصی نیز درج گردیده است.

آقای همایون هدف از تدوین این اسناد را اصلاح کار شیوه‌ها و تعیین شاخصه‌های اقتصادی برای رشد تجارت و سرمایه‌گذاری در کشور عنوان کرده و مفاد آن را در جلسه توضیح داد.

شوبهم چودری نمایندۀ بانک جهانی در افغانستان از حمایت همه جانبهٔ رییس اجراییه کشور در این بخش قدردانی کرد و گفت که این کار یک پروسهٔ تدریجی و زمان‌گیر است که نیازمند فعالیت مشترک و آهسته می‌باشد.

همچنان، وزارت انرژی و آب درباره ایجاد ادارهٔ مستقل تنظیم خدمات انرژي به جلسه گزارش داد و گفت که در این ارتباط کارهای لازم برای تنظیم انرژی در کشور انجام شده است تا به یک اداره مستقل تبدیل گردد.

در این برنامه، اعضای کمیته، بازرگان و نماینده‌گان سکتور خصوصی مشکلات‌شان را در زمینهٔ مالیه، انتقال پول، فیس و تعرفه، تسریع روند اسکن کالا، مالیه، قرضه، نبود یک دروازه ورودی برای صادرکننده‌گان در میدان هوایی و گمرک با رییس اجراییه کشور در میان گذاشتند.

سپس، دوکتور عبدالله عبدالله به مسوولان این کمیتهٔ هدایت داد که هم‌زمان به تقویت واردات و صادرات و رشد تولیدات داخلی توجه نموده و راه‌های انتقال سریع کالا را جستجو کنند.

رییس اجراییه کشور تاکید کرد که با درنظرداشت نگرانی‌های امنیتی تلاش صورت گیرد تا از تأخیر زمانی در هنگام بررسی و تفتیش کالای وارداتی و صادراتی جلوگیری به عمل آید.

دوکتور عبدالله عبدالله به سکتور خصوصی و بازرگانان وعده سپرد که مشکلات آنها را در نشست‌های جداگانه به بحث و بررسی می‌گیرد تا مسایل روش و حل گردد. برعلاوه آن در جلسات شورای وزیران به صورت خاص به آن موارد توجه می‌نماید.

رییس اجراییه کشور به وزارت تجارت و صنایع هدایت داد که مسایل مورد نظر را در جلسه شورای وزیران مطرح نماید تا به طور مفصل روی هر کدام آنها بحث صورت گیرد.