رییس اجراییه کشور با شماری از متنفذان سرپل دیدار کرد

دوکتور عبدالله عبدالله، رییس اجراییه جمهوری اسلامی افغانستان، امروز (شنبه، 18 حمل) در دفتر کارش در قصر سپیدار با نمایندگان و متنفذان منطقۀ میرزاولنگ ولایت سرپل دیدار و ملاقات کرد.

در این دیدار، بزرگان ولایت سرپل، دربارۀ وضعیت امنیتی و چالش‌های محیطی شان در میرزاولنگ به رییس اجراییه کشور معلومات ارایه کردند.

آنان خواستار توجه به وضعیت امنیتی و رسیدهگی به خانواده‌های بی‌جاشده گردیدند.

سپس، رییس اجراییه کشور گفت که در زمینۀ بهبود وضعیت امنیتی در ولایت سرپل و به ویژه منطقۀ میرزاولنگ اقداماتی روی دست گرفته شده است.

دوکتور عبدالله عبدالله بر رسیده گی به خواست‌ها و نیازمندی‌های بیجاشده گان منطقه نیز تأکید ورزید.

رییس اجراییه کشور پیشتر به مسوولان دولتی هدایت داده بود که به بیجاشده گان ولایت سرپل کمک‌های ضروری و اولیه را توزیع نمایند.