رییس اجراییه کشور از انستیتوت هنرهای اسلامی فیروزکوه بازدید کرد

رییس اجراییه حکومت افغانستان امروز دوشنبه (۲۰ حمل)، از جریان کار و فعالیت انستیتوت هنرهای اسلامی فیروزکوه در ساحهٔ مرادخانی بازدید کرد.

انستیتوت هنرهای اسلامی فیروزکوه در سال ۲۰۰۶ به حمایت مالی شاهزاده چارلز بریتانیا تأسیس شد و حال در یکی از ساختمان‌های قدیمی مرادخانی که توسط این انستیتوت با هویت تاریخی‌اش بازسازی گردیده، فعالیت می‌کند.

دوکتور عبدالله عبدالله، رییس اجراییه کشور از جریان کار تمام بخش‌های این انستیتوت در بخش زرگری کهن، سرامیک صنایع استالفی، چوب‌کاری (کندن‌کاری و جالی‌سازی) و خطاطی بازدید به عمل آورد.

مهمترین هدف و انگیزهٔ فعالیت این انستتیوت حفظ و غنامندی میراث‌های فرهنگی در بخش‌های مزبور به سبک سنتی و تاریخی افغانستان عنوان شده است.

یکی از آثار گران‌بهای این انستیتوت دست‌نویس قرآن شریف روی کاغذ ابریشم است که در دو سال‌و شش ماه از سوی استادان و شاگردان بخش خطاطی آن، کار شده است. البته در بخش نجاری، زرگری، سرامیک و خطاطی نیز نمونه‌های فوق‌العاده زیبا به سبک سنتی ساخته می‌شود و در بازارهای داخلی و خارجی به فروش می‌رسد.

آقای بتن مسوول انستیتوت‌ هنرهای اسلامی فیروزکوه در باره چگونگی فعالیت این‌ انستیتوت در زمینه‌های مختلف به رییس اجراییه کشور معلومات داد.

به گفته مسوولان و استادان این انستیتوت تا حال ۱۴۰ دکان و خانه در ساحهٔ مرادخانی از سوی آنان به شکل قدیمی و تاریخی‌اش مجددا اعمار گردیدند.

آنان گفتند که در این انستیتوت به تعداد ۵۷۰ شاگرد در چهار بخش آموزش‌های لازم را به سبک سنتی و تاریخی افغانستان فرا گرفتند که بیشترشان در بازار کار مصروف‌اند.

در اخیر، دوکتور عبدالله عبدالله رییس اجراییه حکومت وحدت ملی از فعالیت فرهنگی این انستیتوت در زمینهٔ حفظ و احیای میراث‌های فرهنگی افغانستان ستایش نمود.