رییس اجراییه: به عودت‌کننده‌گان و بی‌جاشده‌گان در ولایت مربوط‌شان زمین توزیع شود

رییس اجراییه افغانستان امروز(سه‌شنبه) در نشست کمیتۀ اجرایی بی‌جاشده‌گان و عودت‌کننده‌گان با اشاره به تصویب پلان طرح توزیع زمین در کابینه گفت که با درنظرداشت شرایط امنیتی و اجتماعی در ولایات، ترجیحاً باید زمین به عودت‌کننده‌گان، بی‌جاشده‌گن و خانواده‌های شهدای نیروهای امنیتی در ولایات مربوط‌شان توزیع شود.

دوکتور عبدالله عبدالله با قدردانی از تلاش‌های کمیتۀ اجرایی بی‌جاشده‌گان و عودت‌کننده‌گان افزود که زمین باید به کسانی توزیع شود که دارای تذکرۀ تابعیت افغانستان باشند.

رییس اجراییه کشور خاطر نشان ساخت که حکومت در گذشته از نداشتن برنامۀ عمل در زمینۀ رسیده‌گی به بی‌جاشده‌گان رنج می‌برد؛ اما خوش‌بختانه با تدوین چارچوب ملی بی‌جاشده‌گان و عودت‌کننده‌گان، گام بسیار مهم در راستای رسیده‌گی به مطالبات و نیازمندی‌های بی‌جاشده‌گان برداشته شده است.

دوکتور عبدالله عبدالله در بخشی از صحبت‌هایش با بیان این‌که حکومت در زمینۀ رسیده‌گی به وضعیت مهاجرین بی‌تفاوت نبوده است، تصریح کرد که در دیدار با نخست‌وزیران پاکستان و ترکیه دربارۀ مطالبات مهاجرین و رسیده‌گی به نیازمندی‌های آن‌ها صحبت‌های همه‌جانبه داشته‌اند.

رییس اجراییه تأکید کرد که از هیچ تلاشی در راستای رسیده گی به خواست ها و مطالبات مشروع مهاجرین، عودت کننده‌گان و بی جاشده گان دریغ نخواهند ورزید.

در نشست کمیتۀ اجرایی بی‌جاشده‌گان و عودت‌کننده‌گان، در پیوند به پلان یک سالۀ 700 هزار عودت‌کننده از پاکستان و 400 هزار عودت کننده از ایران در سال 2018 بحث شد و فیصله گردید که این پلان‌ها باید برای چهار سال تنظیم شوند.

قرار است پلان جامع عودت‌کننده‌گان تا 15 روز دیگر نهایی گردد.