رییس اجراییه کشور: تطبیق آجندای ملی مصونیت غذایی و تغذيه اهمیت حیاتی دارد

رییس اجراییه حکومت افغانستان امروز چهارشنبه (۲۲ حمل)، در نشست کمیته‌ٔ مصونیت غذایی و تغذیه گفت که تمام نهادهای ذیربط دولتی در امر تطبیق آجندای ملی و تغذیه مسوولیت داشته و پاسخگو‌اند.

دوکتور عبدالله عبدالله از کارکرد شش ماه کمیته مصونیت غذایی و تغذیه ستایش کرد و افزود که تمام برنامه‌ها و فعالیت‌های این کمیته را تحت نظر دارد و به صورت جدی دنبال می‌کند، چون، زنده‌گی مردم وابسته به تغذیه سالم است.

رییس اجراییه کشور به مسوولان این کمیته هدایت داد که در قسمت کمپاین ملی آگاهی‌دهی در باره تغذیه سالم، اهمیت شیر مادر، تأمین مصونیت غذایی برای اطفال و جلوگیری از سوء تغذی آماده‌گی بگیرد و روی آن برنامه‌ریزی نمایند.

در این برنامه، نصرالله ارسلایی رییس دارالانشای شورای وزیران شش پیشنهاد‌ این کمیته‌ را در بخش‌های بودجه، همکاری وزارت‌های ذیربط دولتی، انسجام فعالیت‌ها در چوکات آجندای ملی مصونیت غذایی و تغذیه، اولویت‌بندی در بخش مصونیت غذایی، فعال شدن سایر کمیته‌ها و راه‌اندازی کمپین سراسری با رییس اجراییه کشور در میان گذاشت.

دوکتور عبدالله عبدالله ضمن تأیید پیشنهاد‌های کمیته‌ٔ مصونیت غذایی و تغذیه گفت که برای انسجام بیشتر و هماهنگی کارها میان وزارت‌های مربوط در هفته آینده جلسه‌یی برگزار می‌گردد تا روی تمام موارد بحث صورت گیرد.

رییس اجراییه کشور تاکید کرد که تمام ادارات دولتی ذیربط در قسمت تطبیق آجندای ملی مصونیت غذایی و تغذیه مسوولیت دارند که با این کمیته همکاری نمایند. به دلیل‌که تطبیق این آجندا برای افغانستان اهمیت حیاتی دارد.