آغاز روند ثبت نام رأی‌دهنده‌گان

رییس اجراییه افغانستان ثبت نام کرد

دوکتور عبدالله عبدالله، رییس اجراییه افغانستان، امروز(شنبه، 25 حمل) با حضور در لیسۀ نادریۀ کابل در پروسۀ انتخابات ثبت نام کرد.

بر بنیاد اعلام کمیسیون مستقل انتخابات، ثبت نام رأی‌دهنده‌گان به منظور تهیۀ فهرست واجدان شرایط رأی‌دهی امروز آغاز و در سه مرحله در سراسر افغانستان تطبیق خواهد شد.

دوکتور عبدالله عبدالله، رییس اجراییه کشور گفت که ثبت‌ نام رأی‌دهنده‌گان از جملۀ تعهدات ما در زمینۀ اصلاحات انتخاباتی بود.

رییس اجراییه کشور تأکید کرد که ثبت نام رأی‌دهنده‌گان به منظور شرکت در انتخابات پارلمانی، ریاست جمهوری، شورای ولایتی و شورای ولسوالی‌ها ضروری است و بدون ثبت نام کسی قادر به رأی‌دادن نخواهد بود.

دوکتور عبدالله عبدالله خطاب به مردم گفت که در مرکزی ثبت نام کنید که بتوانید در انتخابات در همان مرکز رأی بدهید. یعنی یک فرد نمی‌تواند در یک مرکز ثبت نام کند و در مرکز دیگری رأی بدهد.

رییس اجراییه کشور افزود که ثبت نام رأی دهنده‌گان و در نتیجه تهیۀ فهرست واجدان شرایط رأی‌دهی، از تقلب و پرکردن صندوق‌ها جلوگیری خواهد کرد.

دوکتور عبدالله عبدالله در پاسخ به پرسشی گفت که حکومت متعهد به برگزاری انتخابات است و انتخابات پارلمانی در 28 میزان برگزار خواهد شد.

رییس اجراییه کشور ابراز داشت که ناامنی در برخی مناطق در برابر پروسۀ انتخابات یک چالش است؛ اما نیروهای امنیتی در همکاری با مردم مصمم هستند که امنیت مراکز رأی‌دهی را تأمین کنند.

دوکتور عبدالله عبدالله خاطر نشان ساخت که انتخابات یگانه گزینه به منظور تعیین سرنوشت شهروندان می‌باشد و حکومت متعهد است که در کار انتخابات مداخله نکند.

در ادامه، معاذالله دولتی، عضو کمیسیون انتخابات، ثبت نام رییس اجراییه و رهبری حکومت را نشان‌دهندۀ عزم راسخ حکومت و کمیسیون در راستای برگزاری انتخابات عنوان کرد.

آقای دولتی افزود که ثبت نام رأی‌دهنده‌گان برای نخستین‌بار در افغانستان صورت می‌گیرد و از تقلب و رأی‌های «خیالی» جلوگیری خواهد کرد.

عضو کمیسیون انتخابات اضافه کرد که پس از ختم ثبت نام رأی‌دهنده‌گان، فهرست واجدان شرایط رأی دهی با مردم افغانستان در میان گذاشته خواهد شد.

آقای دولتی تأکید ورزید که مردم مالکان اصلی پروسۀ انتخابات هستند و باید به مراکز ثبت نام حضور یابند. وی با تأکید از کارکنان کمیسیون انتخابات خواست که به گونۀ بی‌طرفانه و مسلکی وظایف شان را انجام دهند.