رییس اجراییه معضل خشکسالی در شماری از ولایت شمال- غربی را بررسی کرد

رییس اجراییه حکومت افغانستان در دیدار با نماینده‌گان کوچی‌ها، بزرگان و موی‌سفیدان ولسوالی‌های سرحدی ولایات فاریاب، هرات و بادغیس گفت که حکومت برای مقابله با معضل خشکسالی در بخش‌هایی از کشور برنامه‌ریزی می‌کند.

دوکتور عبدالله عبدالله، امروز (شنبه، ۲۵ حمل) در یک نشست فوق‌العاده با حضور مسوولان ذیربط دولتی و متنفذان محلی، معضل خشکسالی و آسیب‌های ناشی از آن را در ولایات یادشده بررسی کرد.

خشکسالی کم‌سابقه بخش‌هایی از کشور به ویژه ولایات بادغیس، فاریاب و هرات را آسیب رسانده است.

بزرگان و موی‌سفیدان ولسوالی‌های هم‌سرحد سه ولایت همجوارر ترکمنستان گفتند که در سال‌های گذشته آن کشور حدود ۱۰-۱۵ کیلومتر مناطق آن‌طرف مرز را در اختیار مالداران قرار می‌داد.

به گفته آنان، حال کشور ترکمنستان با سیم‌خاردار سرحد را بسته کرده و ده‌ها هزار مواشی آنان با مشکل چراگاه مواجه شده است که در صورت بی‌توجهی تلف می‌گردد.

بزرگان این ولایت از رییس اجراییه کشور درخواست کردند که در این ارتباط از مجرای دیپلوماتیک با جانب ترکمنستان گفتگو کند تا این مساله حل شود.

آنان گفتند که به دلیل قحطی و خشکسالی کشت‌و کار کوچی‌ها و ده‌نشین در این مناطق با مشکلات جدی روبه‌رو است؛ زیرا بسیاری از نهرها و رودهای این ولسوالی‌ها خشک گردیدند.

بزرگان این ولسوالی‌ها از رییس اجراییه کشور درخواست کردند که در قسمت بیجا شده‌گان ولایت‌های فاریاب، هرات و بادغیس نیز توجه فوری نماید تا برای آنان کمک‌های اولیه توزیع شوند.

دوکتور عبدالله عبدالله به معین سیاسی وزارت خارجه هدایت داد که برای حل مشکلات مالدارانِ مناطق سرحدی با وزارت خارجه ترکمنستان صحبت نماید و نتیجۀ صحبت‌های خویش را به ریاست اجراییه گزارش دهد.

رییس اجراییه کشور به بزرگان این ولایات اطمینان داد که در هفته‌ پیش‌رو یک نشست فوق‌العاده از سوی کمیتهٔ اضطرار با حضور نماینده‌گان کشورهای هم‌کار و سازمان‌های بین‌المللی برگزار می‌گردد.

دوکتور عبدالله عبدالله علاوه کرد که در نشست کمیته اضطرار موضوع خشکسالی و زراعت ولایت‌های آسیب‌پذیر به ویژه مشکلات بیجا شده‌گان و باشنده‌گان مناطق سرحدی هر سه ولایت به بحث گرفته می‌شود تا تصامیم عملی گرفته شود.

در این برنامه، رییس اجراییه کشور به وزارت‌های زراعت و مالداری، انکشاف دهات و اداره کمیتهٔ اضطرار هدایت داد که آماده‌گی‌های لازم را در قسمت حل مشکلات مطرح شده روی‌دست گیرند.