رییس اجراییه در نشست فوق‌العادۀ شورای وزیران: اگر ثبت نام رأی‌دهنده‌گان ناکام شود پروسۀ سیاسی به چالش کشیده خواهد شد

نشست فوق‌العاده شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان، امروز (شنبه، 1 ثور) در قصر سپیدار برگزار شد.

دوکتور عبدالله عبدالله، رییس اجراییه افغانستان، در سخنان مقدماتی‌اش ابراز امیدواری کرد که پروسۀ ثبت نام رأی‌دهنده‌گان که از یک هفته بدین‌سو آغاز گردیده است، به موفقیت بیانجامد.

رییس اجراییه کشور با اشاره به نشست رهبری حکومت با اعضای کمیسیون مستقل انتخابات و صحبت ویدیویی با مقام‌های ولایات، گفت که در زمینۀ ثبت نام رأی دهنده‌گان اطلاع‌رسانی و آگاهی‌دهی لازم صورت نگرفته است.

دوکتور عبدالله عبدالله، از آماده‌گی و همکاری نهادهای امنیتی در پروسۀ انتخابات ابراز رضایت کرد و گفت که نهادهای امنیتی تمام تسهیلات ممکن را به منظور ثبت نام رأی‌دهنده‌گان و موفقیت این پروسه فراهم سازند.‌

رییس اجراییه کشور ابراز داشت: ثبت نام رأی‌دهنده‌گان مهمترین بند اصلاحات انتخاباتی بود و خواست عمدۀ نهادهای داخلی، بین‌المللی، مردم و احزاب سیاسی؛ اما وقتی با مردم صحبت می‌کنیم آن‌ها فکر می‌کنند که کارت‌های سابقه همچنان مدار اعتبار است.

دوکتور عبدالله عبدالله تأکید کرد که مردم تنها در صورتی در انتخابات پارلمانی، شورای ولسوالی، شورای ولایتی و ریاست‌جمهوری رأی داده می‌توانند که ثبت نام کنند.

رییس اجراییه اضافه کرد که ثبت نام و تهیۀ فهرست رأی‌دهنده‌گان برای جلوگیری از تقلب گسترده و برگزاری یک انتخابات شفاف در نظر گرفته شده است.

رییس اجراییه از تمام ادارات افغانستان خواست که تسهیلات لازم را به منظور شرکت در ثبت نام رأی‌دهنده‌گان فراهم سازند.

دوکتور عبدالله عبدالله خاطر نشان ساخت که کامیابی انتخابات افغانستان، مربوط به کامیابی به پروسۀ ثبت نام رأی دهنده‌گان است. اگر این پروسه ناکام شود، وضعیت سیاسی به چالش کشیده می‌شود.

رییس اجراییه با بیان این‌که در روزهای پسین تغییرات نسبی در پروسۀ ثبت نام مشاهده می‌شود، گفت که پروسۀ ثبت نام یک بحث ملی و سرتاسری است و همکاری مردم و حکومت در موفقیت آن حتمی می‌باشد.

رییس اجراییه به وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی هدایت داد که در همکاری با کمیسیون انتخابات، در زمینۀ آگاهی عامه کمک نماید.

در ادامه، اعضای شورای وزیران در پیوند به پروسۀ ثبت نام رأی دهنده‌گان و چالش‌های پیش روی آن بحث و تبادل نظر کردند.

سپس، طبق دستور کار مجلس، وزیر زراعت، آبیاری و مالداری، در پیوند به کمک به ولایات آسیب‌پذیر و در معرض خشکسالی به جلسه گزارش داد.

وزیر زراعت، آبیاری و مالداری گفت که با والیان ولایات آسیب‌پذیر و همچنان کمیتۀ حوادث در پیوند به انتقال علوفه و نیازمندی‌های اولیه صحبت می‌کند. او ابراز داشت که وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، آمادۀ انتقال علوفه به شماری از ولایت‌ها است.