رییس اجراییه کشور با بزرگان شینوار ننگرهار دیدار کرد

 رییس اجراییه حکومت وحدت ملی امروز پنجشنبه (۱۳ ثور) با شماری از بزرگان و متنفذان قوم شینوار ولسوالی نازیان ولایت ننگرهار دیدار و ملاقات کرد.

دوکتور عبدالله عبدالله، رییس اجراییه کشور چالش‌ها، مشکلات و درخواست‌های مردم این ولسوالی را در بخش امنیت، صحت و مشکل سرحدی به دقت مورد ارزیابی قرار داد.

بزرگان و متنفذان ولسوالی نازیان ننگرهار پیشنهادات و درخواست‌ها‌ی‌شان را در زمینه‌های مختلف به ویژه امنیت و انتخابات با رییس اجراییه کشور در میان گذاشت.

 

دوکتور عبدالله عبدالله اجراییه حکومت افغانستان از شنیدن صحبت‌های آنان اطمینان داد که مسایل مطرح شده را را پیگیری می‌کند و به نهادهای امنیتی نیز هدایت می‌دهد که تدابیر لازم را اتخاذ نمایند.

رییس اجراییه کشور با بزرگان شینوار ننگرهار دیدار کرد

رییس اجراییه حکومت وحدت ملی امروز پنجشنبه (۱۳ ثور) با شماری از بزرگان و متنفذان قوم شینوار ولسوالی نازیان ولایت ننگرهار دیدار و ملاقات کرد. 
دوکتور عبدالله عبدالله، رییس اجراییه کشور چالش‌ها، مشکلات و درخواست‌های مردم این ولسوالی را در بخش امنیت، صحت و مشکل سرحدی به دقت مورد ارزیابی قرار داد. 
بزرگان و متنفذان ولسوالی نازیان ننگرهار پیشنهادات و درخواست‌ها‌ی‌شان را در زمینه‌های مختلف به ویژه امنیت و انتخابات با رییس اجراییه کشور در میان گذاشت. 
دوکتور عبدالله عبدالله اجراییه حکومت افغانستان از شنیدن صحبت‌های آنان اطمینان داد که مسایل مطرح شده را را پیگیری می‌کند و به نهادهای امنیتی نیز هدایت می‌دهد که تدابیر لازم را اتخاذ نمایند.