دوکتور عبدالله عبدالله: هیچ فرد و گروهی نمی‌تواند آزادی بیان و حقوق شهروندان را سلب کند

دوکتور عبدالله عبدالله، رییس اجراییه حکومت وحدت ملی، امروز (پنجشنبه، 13 ثور) در مراسم فاتحه‌‌خوانی گروهی از خبرنگاران که در رویدادهای خونبار پسین به شهادت رسیده بودند، اشتراک کرد.

رییس اجراییه یک‌بار دیگر با خانوادۀ رسانه‌ها و مردم افغانستان ابرار غم‌شریکی کرد و بر روح قربانیان راه آزادی و دفاع از ارزش‌های انسانی، اتحاف دعا نمود.

دکتور عبدالله عبدالله در این برنامه گفت: آزادی بیان حقوق هر شهروند و از دست‌آوردهای مردم افغانستان است و هیچ فرد یا گروهی توان سلب کردن آنان را ندارد.

رییس اجراییه یک بار دیگر بر اتحاد و همسبتگی مردم افغانستان تأکید کرده افزود: افراد و گروه‌هایی در پی ایجاد نفاق و بهره برداری از این وضعیت‌اند. اما هرگز به هراس‌افگنان و حامیان شان اجازه نخواهیم داد تا به اهداف جنایت کارانۀ شان برسند.