رییس اجراییه کشور: مسأله امنیت سرپل در دستور کار است

رییس اجراییه حکومت افغانستان ديروز (پنجشنبه، ۱۳ ثور) در دیدار با شماری از بزرگان و باشنده‌گان ولایت سرپل، چالش‌های امنیتی و مشکلات مردمی آن ولایت را مورد ارزیابی قرار داد.

رییس اجراییه کشور گفت که برای بهبود وضعیت امنیتی کار جریان دارد و به زودی اقدام عملی انجام می‌شود.

بزرگان و باشنده‌گان ولایت سرپل پیشنهادات مردم را در زمینه‌های مختلف به ویژه در بخش امنیت با رييس اجراييه در ميان گذاشتند.

رییس اجراییه کشور پس از شنیدن درخواست‌های آنان گفت که در باره مسأله امنیت و برنامه‌های امنیتی در ولایت سرپل با نهادهای امنیتی صحبت می‌کند تا توجه داشته باشند.