رییس اجراییه کشور با شماری از باشنده‌گان غزنی دیدار کرد

رییس اجراییه حکومت وحدت ملی روز پنجشنبه، ۱۳ثور با شماری از باشنده‌گان ولایت غزنی دیدار و ملاقات کرد.

در این دیدار، باشنده‌گان ولایت غزنی پیشنهادها و خواسته‌های‌شان را در زمینه‌های مختلف با رییس اجراییه کشور در میان گذاشتند و خواستار عملی‌شدن آن گردیدند.

دوکتور عبدالله عبدالله رییس اجراییه حکومت افغانستان گفت که به نهادهای ذیربط دولتی وظیفه می‌سپارد که به موارد یاد شده توجه کنند.