رییس اجراییه کشور در بورد همکاران مبارزه با توبرکلوز: در مناطق دوردست برای مبارزه با توبرکلوز مشکلاتی وجود دارد

جلسۀ بورد همکاران توقف توبرکلوز امروز (شنبه، 15 ثور) تحت ریاست دوکتور عبدالله عبدالله، رییس اجراییه کشور برگزار شد.

نخست، دوکتور عبدالله عبدالله، رییس اجراییه کشور، پس از شنیدن گزارش داکتر سیما سمر رییس بورد، در پیوند به اهمیت کار آن‌ها و تاثیرات آن بالای مردم به‌ویژه در مناطق دور افتاده صحبت کرد.

رییس اجراییه کشور، پیشنهاد خانم سمر را در خصوص عضویت افتخاری‌اش در بورد همکاران توقف توبرکلوز پذیرفت و گفت که هنوز هم در سطح کشور برای مبارزه با توبرکلوز ، مشکل دوا و تداوی وجود دارد. این مشکلات حتی در ولایات هرات، بلخ و ننگرهار موجود است. در مناطق دور دست، متأسفانه دوا، غذا و پرسونل لازم وکافی برای مریضان وجود ندارد .

اشتراک‌کننده‌گان برنامه روی آگاهی عامه در زمینۀ مبارزه با بیماری توبرکلوز تأکید کردند و پیشنهادها و طرح‌های‌شان را در راستای فعالیت موثر بورد مطرح ساختند.

رییس اجراییه کشور بر عملی‌شدن خواست‌ها و مطالبات اعضای بورد تأکید کرد و گفت که در زمینۀ آگاهی‌عامه در رابطه به توبرکلوز باید از برنامۀ میثاق شهروندی و دیگر برنامه‌های ملی استفاده صورت گیرد .