اعلامیۀ ریاست اجراییه در پیوند به حادثۀ تروریستی در شهر کندهار

با تأسف آگاهی یافتیم که در نتیجه انفجار مواد جاسازی شده در یک کانتینر در حوزۀ چهاردهم شهر کندهار، شماری از هموطنان ما جان باخته و برخی دیگر زخم برداشته‌اند.

نیروهای هوشیار امنیتی کشور، کانتینر پر از مواد انفجاری را شناسایی کرده و مصروف خنثاسازی موادجاسازی شده بودند که حادثۀ تروریستی به وقوع پیوست.

پیش از همه، از جرأت عمل، زیرکی و شجاعت نیروهای امنیتی افغانستان ستایش می‌کنیم که خود را در برابر تروریستان سپر می‌سازند و از کشتار مردمان بی‌گناه جلوگیری می‌کنند.

جنایتکاران از هیچ فرصتی به خاطر ادامۀ جنایت و کشتار مردمان بی‌گناه دریغ نمی‌ورزند. آن‌ها در شهر کندهار مسلمانان روزه به‌دهان را به شهادت رسانیدند و در توجیه این اعمال جبونانۀ شان مدعی دفاع از اسلام و برپایی جهاد هستند. درحالی که آنچه طالبان و دیگر گروه‌های تروریستی مرتکب می‌شوند، جنایت ضد بشری است و آن‌ها پاسخ این جنایت‌های وحشیانۀ شان را دریافت خواهند کرد.

به روح قربانیان حادثۀ امروز درود می‌فرستیم و به زخمی‌ها شفای عاجل می‌طلبیم.

 

دوکتور عبدالله عبدالله

رییس اجراییه جمهوری اسلامی افغانستان