رییس اجراییه در مراسم گشایش استراتیژی ملی صادرات افغانستان: عملی‌شدن استراتژی ملی صادرات در کاهش فقر، بیکاری و بهبود امنیت بسیار موثر است

دوکتور عبدالله عبدالله رییس اجراییۀ حکومت وحدت ملی امروز (یکشنبه، 20 جوزا) در مراسم گشایش استراتیژی ملی صادرات افغانستان گفت که عملی‌شدن این استراتژی در راستای کاهش فقر، بیکاری، بهبود امنیت بسیار موثر تمام خواهد شد.

رییس اجراییه با استقبال از تدوین استراتژی ملی صادرات کشور گفت که امروز یک گام بزرگ و متفاوت در بخش صادرات کشور برداشته شد. گامی متفاوت که صادرکننده‌گان خود چالش‌ها را بررسی کردند و با همکاری دوستان بین‌المللی استراتیژی صادرات را تدوین نمودند.

دوکتور عبدالله عبدالله اضافه کرد: ما در زمنیه‌های تجارت، صادرات و ترانزیت، پیشرفت‌هایی داشته‌ایم، اما این پیشرفت‌ها قانع کننده نیست و حکومت متعهد است که در کنار سکتور خصوصی، برای بلندرفتن میزان تولید و صادرات کشور، همکاری‌های جدی و لازم را انجام دهد.

رییس اجراییه کشور ثبات سیاسی و رفاه اجتماعی را متکی به توسعۀ اقتصادی دانسته افزود: چنین اقداماتی در راستای امنیت و ثبات کشور بسیار با اهمیت است.

دوکتور عبدالله عبدالله از همکاری نهادهای بین‌المللی به ویژه اتحادیه اروپا و مرکز تجارت بین‌المللی و نقش و سهم فعال بانوان در تدوین و فراهم‌شدن استراتیژی ملی صادرات نیز سپاس‌گزاری کرد و امیدواری نمود که همکاران بین‌المللی در راستای راه یافتن تولیدات افغانستان به بازارهای جهانی همکاری نمایند.

رییس اجراییه از فراهم بودن بستر فعالیت به زنان سخن زد و گفت که زنان باید گام‌های قویتر و بیشتری را در زمینۀ نقش‌آفرینی در حوزۀ تجارت بردارند؛ چون حکومت به تمام معنا از آنان نیز پشتیبانی می‌کند.

در این برنامه، همایون رسا وزیر صنعت و تجارت افغانستان گفت که تدوین استراتیژی گامی مهم در راستای بلند رفتن میزان صادرات کشور است و ما تلاش خواهیم کرد تا از این طریق توازنی میان صادرات و واردات به وجود آوریم و سهولت لازم را برای بازرگانان فراهم کنیم.

خان‌جان الکوزی معاون اتاق تجارت افغانستان نیز از حمایت بی‌دریغ رییس اجراییه و همکاری نهادهای بین‌المللی سپاس‌گزاری نموده، تأکید کرد: افغانستان به یک کشور وارداتی بدل شده است و توجه به صادرات کشور، می‌تواند کمک زیادی برای اقتصاد افغانستان کند. او از شهروندان افغانستان خواست که تولیدات و فراورده‌های داخلی را بیشتر خریداری و حمایت کنند.

آقای الکوزی اظهار داشت که هنوز تولیدات افغانستان به نام کشورهای دیگر صادر می‌شود، در بخش ترانزیت و گمرک‌ها بازرگانان کشور با مشکلات جدی رو به رو هستند. او از رهبران حکومت به ویژه از رییس اجراییه خواست که در این زمنیه توجه لازم فرمایند.

منیژه وافق رییس اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان نیز از تدوین استراتیژی ملی صادرات ابراز خرسندی نموده، گفت: این استراتیژی زمنیه‌های عملی فراوان دارد و با توجه به سهم و نقش بانوان، می‌تواند زمنیه‌ساز حضور و فعالیت‌ بیشتر بانوان در عرصه‌های اقتصادی و تجارت باشد.

پییرمیودن سفیر و نمایندۀ اتحادیه اروپا برای افغانستان، در این مراسم گفت: مهم‌ترین مشخصه این استراتیژی این است که اقتصاد را در مرکز توجه قرار داده است. اتحادیۀ اروپا اقتصاد را در کنار امنیت از اولویت‌های افغانستان می‌شمارد که رابطه نزدیک و دوسویه باهم دارند و ما در این زمینه با حکومت و سکتور خصوصی افغانستان همکاری‌های دایمی خواهیم داشت.

وی اضافه کرد که افغانستان باید از مدل همکاری‌های جهانی به مدل اقتصاد، تجارت و صادرات تحول کند. نماینده اتحادیه اروپا گفت که سهم افغانستان در بازارهای اروپایی بسیار اندک است و ما متعهد به همکاری هستیم تا با ایجاد سهولت برای بازرگانان افغانستان، زمینه حضور و گسترش روابط تجاری شان در بازارهای اتحادیه اروپا بیشتر شود.

ارنچاگانزالز رییس اجرایی مرکز تجارت بین‌المللی با ابراز سپاس از همکاری‌های رییس اجراییه در تدوین استراتیژی ملی صادرات افغانستان، بیان داشت: صلح از طریق رفاه، رفاه از طریق تجارت آمدنی است. او اضافه کرد که افغانستان فرصت‌های فراوان دارد و ما در کنار حکومت و بازرگانان این کشور هستیم تا بتوانیم از این فرصت‌ها برای رشد تجارت و توسعۀ اقتصادی افغانستان کار کنیم؛ اما مسؤولیت حکومت و مردم افغانستان است که چطور می‌توانند از این فرصت‌ها استفاده اعظمی نمایند. چطور می توانند به تولیدات و فراورده‌های این کشور ارزش‌ها را بیفزایند و کشور شان را به یک کشور صنعتی و تولیدی مبدل سازند.