اعلامیۀ ریاست اجراییه در پیوند به حملۀ تروریستی بالای شهروندان اهل هنود و سک افغانستان

با تأسف آگاهی یافتیم که در نتیجۀ یک حملۀ تروریستی در ولایت ننگرهار، شماری از شهروندان اهل هنود و سک افغانستان جان باخته‌اند.

از وقوع این رویداد تروریستی و بزدلانه به شدت متأثر و غمگین شده‌ایم. اقلیت هندو و سک افغانستان، از جملۀ ساکنان اصیل این سرزمین هستند و در دوره‌های مختلف در شادی و غم دیگر برادران و خواهران مسلمان‌شان شریک بوده‌اند.

اقلیت اهل هنود و سک در چهل سال اخیر، بیشترین آسیب و خساره را از جنگ و درگیری‌ها متقبل شده‌اند؛‌ خانه‌ها و جایدادشان را از دست داده‌اند و حتا محل آتش‌سپاری اجسادشان نیز غضب گردیده‌ است. با این حال، اهل هنود و سک افغانستان با علاقمندی و عشق به کشور و سرزمین هرگز از ادامۀ کار و فعالیت نا امید نشدند.

رویداد دیروز جنایت نابخشودنی تروریستان است. تروریستان جبون با افکار پلید و شیطانی‌شان حملۀ دیروز را به هدف جلوگیری از حضور اهل هنود و سک در فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی سازمان‌دهی کردند؛ اما این حملات نمی‌تواند از فعالیت‌های موثر اهل هنود و سک کشور جلوگیری کند.

باردیگر به روح قربانیان حادثۀ دیروز در جلال‌آباد دعا می‌کنیم و با خانواده‌های قربانیان ابراز همدردی و غم‌شریکی می‌نماییم.

 

دوکتور عبدالله عبدالله

رییس اجراییه جمهوری اسلامی افغانستان