اعلامیۀ ریاست اجراییه در پیوند به سالروز شهادت صفی‌الله افضلی

31 سال پیش در چنین روزی مردم افغانستان یکی از مجاهدان راستین، بلندآوازه و خوش نام را از دست دادند.

به مناسبت سی‌ویکمین سالروز شهادت شهید افضلی به خانواده آن شهید، دوستانش، مردم هرات و مجاهدین افغانستان ابراز تسلیت و همدردی می‌کنیم و یاد آن علم‌بردار عزت و آزادی کشور را گرامی می‌داریم.

شهید صفی‌الله افضلی، از زمرۀ مجاهدان بلندآوازه، راست قامت و متین حوزۀ غرب بود که در راه دفاع از آزادی و استقلال افغانستان تلاش‌ها و زحمات خسته‌گی‌‌ناپذیری را متحمل گردید.

جای شخصیت‌های متعهد و استواری چون شهید افضلی همیشه در میان مجاهدین و مردم افغانستان خالی خواهد بود و نام‌شان جاوید و ماندگار می‌باشد.

دوکتور عبدالله عبدالله

رییس اجراییه جمهوری اسلامی افغانستان