نشست کمیسیون عالی مهاجرین و عودت‌کننده‌گان برگزار شد

نشست کمیسیون عالی مهاجرین و عودت‌کننده‌گان بعد از ظهر (چهار شنبه، ۳ اسد)، به منظور بررسی مشکلات و اوضاع مهاجرینِ افغانستان برگزار گردید.

وزارت مهاجرین و عودت‌کننده‌گان در باره مشکلات مهاجرین در ایران، پاکستان، کشورهای اروپایی و ادغام مجدد آنها به کشور گزارش داد.

در جلسه فیصله شد که وزارت مهاجرین و عودت‌کننده‌گان یک تصویر واضح از مشکلات و نیازمند‌های مهاجرین ارایه کند تا طبق آن، به درخواست‌های آنها رسیده‌گی شود.

همچنان تاکید شد که به مشکلات کودکان و زنان بی سرپرست که به کشور بر می‌گردند، توجه همه‌ جانبه صورت گیرد.

وزارت اقتصاد وظیفه گرفت که در تفاهم با نهادهای همکارِ بین‌المللی برای ایجاد سهولت‌ در تمام بخش‌ها به خصوص توزیع تذکره و اسناد تحصیلی مهاجرین برنامه‌ریزی نماید.

دوکتور عبدالله عبدالله رییس اجراییه حکومت وحدت ملی گفت که وزارت مهاجرین و عودت‌کننده‌گان باید برنامه‌ها و پلان‌هایش را بازنگری کند تا براساس آن، برای حل مشکلات و چالش‌ها اقدام صورت گیرد.

رییس جمهور غنی گفت که وزارت‌های زراعت، صحت عامه، کار و امور اجتماعی و انکشاف دهات برای حل مشکلات مهاجرین بیشتر متعهد و مسوولیت‌پذیر باشند. همچنان، یک واحد پذیرایی مهاجرین در میدان هوایی کابل ایجاد گردد.