کمیسیون تدارکات ملی تشکیل جلسه داد

کمیسیون تدارکات ملی در نشست امروز (دوشنبه، ۸ اسد)، پس از بررسی ۹ مورد تدارکاتی قرارداد چهار پروژهٔ جدید را به ارزش بیش از یک میلیارد افغانی منظور کرد.

در این نشست، قرارداد‌های پروژهٔ حفظ و مراقبت ستلایت‌ها VSAT اداره مستقل هوانوردی ملکی جهت کنترل فضا، پروژهٔ وصل کیبل فایبر نوری محلات آقینه-تورغندی از طریق کشور ترکمنستان با ظرفیت 16 STM، پروژهٔ ثبت و راجستر دومین‌های شخصی و دولتی با پسوند (.AF) برای سه سال و پروژهٔ تدارکات 50 % ادویهٔ تداوی تبرکلوز نهایی گردید.

همچنان، مراحل تدارکاتی پروژه اعمار شفاخانه ولایتی در غزنی، پروژهٔ تمدید لین انتقالی گل‌بهار- پنجشیر و سب‌استیشن پنجشیر و درخواست تعدیل و تمدید زمان قرارداد پروژهٔ احداث بند آبی پوزه‌لیج ولایت غور نیز بررسی و تأیید شد.

در کمیسیون فیصله شد که وزارت انرژی و آب پروژه بند پوزه‌لیج را به طور همه‌جانبه بررسی نموده و راه‌های بدیل را برای افزایش برق در ولایت جستجو نماید.

از سوی دیگر، کمیسیون تدارکات ملی قرارداد تهیه و تدارک 13 قلم حبوبات مورد نیاز زون 404 میوند را به بحث گرفت و به وزارت اقتصاد وظیفه داد تا در همکاری با ادارهٔ تدارکات ملی این موضوع را بررسی نماید در جلسه بعدی به تصویب برسد.

قرارداد تمدید زمان و تعدیل پروژهٔ اعمار تعمیر ۴۰ صنفی کمپلکس تعلیم و تربیه معلم سید جمال الدین از سوی کمیسیون رد شد و به وزارت معارف وظیفه سپرد تا با شرکت دیگر قرارداد کند. با شرکت متخلف برخورد قانونی صورت گیرد.