موافقت‌نامۀ پروژه تحول اطراف دریای کابل به امضا رسید

موافقت‌نامۀ پروژۀ تحول (تغییر نمای) اطراف دریای کابل امروز در ارگ ریاست جمهوری به امضا رسید.

این موافقت‌نامه که میان داکتر همایون قیومی سرپرست وزارت مالیه، روشان ولس‌مل سرپرست وزارت شهرسازی و مسکن، کریستوف پیکیس شارژدافیر سفارت آلمان در کابل و اجمل میوندی رییس بنیاد فرهنگی آغاخان به امضا رسید، ۱۸،۰۵۸میلیون یورو هزینه دارد که از کمک بلاعوض آلمان در راستای بهبود و احیای زیرساخت‌های اجتماعی و اقتصادی شهر کابل به مصرف می‌رسد.

پروژۀ تحول (تغییر نما) اطراف دریای کابل، فعالیت‌های همچون نوسازی و بازسازی مجتمع ماشین‌خانه صنعتی، بهبود شرایط اجتماعی، اقتصادی و محیطی در مناطق ده‌افغانان، اندرابی، جوی‌شیر و ناحیۀ اول و دوم چنداول، حفاظت از میراث‌های فرهنگی با شمولیت شوراهای انکشاف محلی، بازسازی مناطق عمومی و سبز و ایجاد دیدگاه‌های اقتصادی از طریق ارائه آموزش‌های حرفه‌یی در صنایع دستی و صنایع مرتبط با ساخت ‌و ‌ساز در مرکز آموزش و پرورش جنگلک را در بر می‌گیرد.

این پروژه از اگست ۲۰۱۸ الی دسامبر ۲۰۲۰ میلادی تطبیق می‌گردد.