رییس اجراییه: رسیده‌گی به مشکلات بی‌جاشده‌گان از اولویت‌های حکومت است

دوکتور عبدالله عبدالله، رییس اجراییه حکومت وحدت ملی، امروز (دوشنبه، 12 سنبله 1397) در «کنفرانس شریک‌سازی یافته‌های سلسله مبارزات دیدگاه‌های امنیت بشری برای زنان بیجاشدۀ داخلی در افغانستان» گفت که رسیده‌گی به چالش‌های بی‌جاشده‌گان به ویژه زنان از اولویت‌های کاری حکومت وحدت ملی است.

زرقا یفتلی رییس نهاد تحقیقاتی زنان و اطفال، ضمن سپاس‌گزاری از اشتراک رییس اجراییه در کنفرانس گفت: اشتراک رییس اجراییه در این نشست، نشان‌دهندۀ تعهد حکومت در راستای رسیده‌گی به مشکلات بانوان است.

بانو یفتلی اضافه کرد که این پژوهش به هدف دریافت و برجسته‌کردن چالش‌های بانوان بی‌جاشده انجام شده است تا حکومت و نهادهای مربوط بتوانند به مشکلات بی‌جاشده‌گان رسیده‌گی نمایند.

در ادامه، رییس اجراییه ضمن قدردانی از نهادهایی‌که این پژوهش را انجام داده بیان داشت: این پژوهش‌ها کمک می‌کند تا نیازمندی‌های بی جاشده گان به ویژه بانوان بی‌جاشده برجسته شود و حکومت و نهادهای همکار در راستای رسیده‌گی به مشکلات آنان اقدامات لازم انجام دهند.

دوکتور عبدالله عبدالله با تأکید بر این که رسیده گی به چالش های بی جاشده گان یکی از اولویت های کاری حکومت است گفت که جنگ از عوامل اصلی بی‌جاشدن شهروندان از خانه و کاشانۀ شان می‌باشد. خشک‌سالی و دیگر حوادث طبیعی نیز سبب بی‌جاشدن مردم از مناطق‌شان شده است.

رییس اجراییه با سپاس‌گزاری از نهادهای بین‌المللی به خاطر همکاری و کمک با بی‌جاشده‌گان گفت که در حال حاضر شورای عالی مهاجرت، کمیتۀ اجرایی بی‌جاشده‌گان و عودت‌ کننده‌گان در چوکات دولت برای رسیده‌گی به مشکلات بی‌جاشده‌گان فعالیت می‌کنند، اما مشکلات زیادی همچنان باقی است.

دوکتور عبدالله عبدالله خواهان ادامۀ کمک‌ و همکاری نهادهای داخلی و بین‌المللی در راستای رسیده‌گی به نیازمندی‌های بی‌جاشده‌گان شد.

جنگ، رویدادهای طبیعی، فقر و خشک‌سالی، از عوامل اصلی بی‌جایی شهروندان شناخته شده است.