در جلسۀ هماهنگی میان حکومت افغانستان و سازمان‌های بشردوستانه مطرح شد: 2 میلیون بی‌جاشدۀ داخلی و شش میلیون مهاجر نیازمند کمک و همکاری هستند

جلسۀ هماهنگی میان دولت افغانستان و سازمان‌های بشردوستانه به منظور شناسایی بهتر میکانیزم‌های همکاری و تشخیص اولویت‌ها، رسیده‌گی به مشکلات بی‌جاشده‌گان، عودت‌کننده‌گان و مهاجرین، امروز (چهارشنبه) تحت ریاست دوکتور عبدالله عبدالله رییس اجراییه حکومت وحدت ملی در قصر سپیدار برگزار گردید.

در این جلسه، رییس اجراییه از کمک‌های نهادهای بین‌المللی قدردانی کرد و خواستار تداوم حمایت و کمک سازمان‌های بشردوستانه با بی جاشده‌گان، عودت‌کننده‌گان و مهاجرین گردید.

دوکتور عبدالله عبدالله گفت که به دلیل ناامنی و خشکسالی، شمار بی‌جاشده‌گان و مهاجرین افزایش یافته است. در حال حاضر، نزدیک به 2 میلیون بی‌جاشدۀ داخلی داریم و دست‌کم 6 میلیون مهاجر که عمدتاً در ایران و پاکستان به سر می‌برند.

رییس اجراییه کشور بر هماهنگی و انسجام لازم میان نهادهای دولتی و سازمان‌های بین‌المللی در زمینۀ رسیده‌گی به نیازمندی‌های مهاجرین و بیجاشده‌گان تأکید کرد و گفت که برای رسیده‌گی به مطالبات عودت‌کننده‌گان، بی‌جاشده‌گان و مهاجرین نیازمند راه‌های حل دوام‌دار و مطمین هستیم.

دوکتور عبدالله عبدالله با تأکید بر تداوم اصلاحات در نهادهای دولتی گفت که رهبری حکومت وحدت ملی به‌برگزاری به موقع و شفاف انتخابات پارلمانی متعهد است و در این راستا تسهیلات لازم را به کمیسیون‌های انتخاباتی فراهم ساخته است.

رییس اجراییه حکومت وحدت ملی همچنان، خواستار تمرکز به پروژه‌های عمرانی و زیربنایی شد.

در این حال، وزرای امور مهاجرین و عودت‌کننده‌گان، اقتصاد، زراعت، آبیاری و مالداری، کار و امور اجتماعی و شهدا و معلولان، وزیر دولت در امور رسیده‌گی به حوادث و معاونان وزارت مالیه و امور زنان، ضمن تشریح برنامه‌ها و اقدامات‌شان، پیشنهادهایی را به منظور رسیده‌گی بهتر به نیازمندی‌های بی‌جاشده‌گان، مهاجرین و آسیب‌دیدگان ناشی از خشکسالی، ارایه کردند.

در ادامه، آقای فلیپو گراندی، کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و آقای مارک لوکاک معاون دبیرکل سازمان ملل متحد و هماهنگ‌کنندۀ کمک‌های اضطراری صحبت کردند و از برنامه‌ها و اقدامات حکومت افغانستان در زمینۀ رسیده‌گی به بی‌جاشده‌گان، مهاجرین و آسیب‌دیدگان ناشی خشکسالی و درگیری‌ها ستایش کردند.

آنان به حمایت دوام‌دار از حکومت و مردم افغانستان تعهد سپردند و گفتند که در زمینۀ کمک به آسیب‌دیدگان و بیجاشده‌گان، نیازمند هماهنگی و تدابیر بیشتر می‌باشیم.

هیأت بلندپایۀ ملل متحد با اشاره به کنفرانس بین‌المللی ژینوا در پیوند به مسایل افغانستان که تا یک ماه دیگر برگزار خواهد شد، گفتند که این نشست می‌تواند زمینه‌ساز کمک و همکاری جامعه جهانی با مهاجرین، بی‌جاشده‌گان و رسیده‌گی به آسیب‌دیدگان خشکسالی باشد.