رییس اجراییه: به خاطر رسیده‌گی به موقع و بهتر، مشکلات بی‌جاشده‌گان و عودت کننده‌گان تشخیص و درجه بندی گردد

کمیتۀ اجرایی بی‌جاشده‌گان و عودت‌ کننده‌گان (DiREC) امروز (سه شنبه، 13 سنبله) تحت ریاست دوکتور عبدالله عبدالله رییس اجراییه کشور در قصر سپیدار تشکیل جلسه داد.

در این جلسه نخست گزارش وضعیت عودت کننده‌گان و بی‌جاشده‌گان ولایت هرات، از سوی هیأت موظف این کمیته که به آن ولایت سفر کرده بود ارایه شد. در این گزارش چالش‌های عودت کننده‌گان و بی‌جاشده‌گان، نبود مسکن، عدم دسترسی به خدمات بهداشتی، مشکلات امنیتی، فقر و بیکاری تشخیص شده است.

رییس اجراییه ضمن تأکید بر هم‌آهنگی بیشتر میان اعضای این کمیته، گفت: چالش‌های بی‌جاشده‌گان داخلی و عودت کننده‌گان، پس از تشخیص و سنجش، درجه بندی گردد تا آنچه که به حکومت و نهادهای امنیتی بر می‌گردد، اقدامات لازم انجام شود و آنچه که به همکاران بین‌المللی افغانستان ارتباط دارد با آنان در میان گذاشته شود تا بتوانیم این چالش‌ها را حل نمایيم.

دوکتور عبدالله عبدالله اضافه کرد: مشکل بی‌جا شده‌گان و عودت کننده‌گان نیازمند اقدامات جدی است و به اعضای این کمیته هدایت داد که با هم‌آهنگی درست و اقدامات سریع برای رفع این چالش‌ها عمل کنند.

در این جلسه نماینده‌گان (IOM) و (NRC) نیز تعهد کردند که در این زمينه با حکومت افغانستان همکاری‌های شان را ادامه می‌دهند.

در این کمتیه روی فرمان (305) رییس جمهوری که در مورد تشخیص و توزیع زمین مناسب جهت ادغام مجدد و اعمار مسکن قابل برای عودت کننده‌گان و بیجا شده‌گان داخلی و خانواده‌های شهدای نیروهای امنیتی است؛ نیز بحث صورت گرفت. کمیته فیصله کرد که در زمينه عملی شدن این فرمان، با همکاری نهادهای دخیل در مرکز و ولایت‌ها اقدامات جدی و زودهنگام را روی دست می‌گیرند.