رییس اجراییه: قهرمان ملی در میان همه‌ شهروندان کشور جایگاه شاخص و برازنده دارد

دوکتور عبدالله عبدالله رییس اجراییه كشور، صبح امروز (دوشنبه، 19 سنبله) با شماري از اعضای کابینه، شخصیت‌های سیاسی و شهروندان کشور به ولایت پنجشیر رفتند و در یک مراسم رسمی حکومتی بر آرامگاه شهید احمدشاه مسعود قهرمان ملی افغانستان اکلیل گل گذاشتند.

رییس اجراییه حکومت وحدت ملی، در این مراسم گفت: قهرمان ملی در میان همه‌ مردم افغانستان از هر قوم و تبار جایگاه شاخص و برازنده‌ داشت.

دوکتور عبدالله عبدالله در بخشي از سخنان‌اش گفت: امید است به برکت خون مقدس شهدا، صلح با عزت و آبرومندانه در کشور برقرار شود. صلحي که در آن خیر همه‌ شهروندان افغانستان باشد. اما صلح مساله‌یی است که همه مردم در آن مسؤولیت دارند و همه شهروندان به شمول احزاب سیاسی توقوع نیز دارند. اما یک نکته را نباید فراموش کنیم، چتری را که نظام سیاسی ایجاد کرده اگر خودمان تقویت نکنیم، طرف مقابل تمکین نخواهد کرد. همکاری‌های احزاب سیاسی، گروه‌های جامعه مدنی، شهروندان کشور با حکومت و شورای عالی صلح در راستای آوردن و برقراری صلح و امنیت ضروری و حیاتی است.

رییس اجراییه در پاسخ به پرسشی به خبرنگاران بیان داشت: حکومت به خاطر تأمین امنیت هرچه در توان دارد انجام می‌دهد، اما همکاری شهروندان کشور در مسأله تأمین امنیت نقش اساسی‌ دارد. دوکتور عبدالله عبدالله با تأکید بر اهمیت حضور و نقش مردم در جلوگیری از تقلب‌های انتخاباتی تأکید کرد که اگر شهروندان کشور با حکومت همکاری نمایند، ما یک انتخابات شفاف و عادلانه خواهیم داشت که خواست شهدای کشور و قهرمان ملی نیز بود.