رییس اجراییه کشور: انتخابات پارلمانی بزرگ‌ترین قدم در حیات سیاسی کشور است

دوکتور عبدالله عبدالله، رییس اجراییه جمهوری اسلامی افغانستان، امروز (شنبه، 28 میزان) با حضور در یکی از مراکز رأی‌دهی در شهر کابل، به نامزد مورد نظرش در انتخابات پارلمانی رأی داد.

رییس اجراییه کشور، برگزاری انتخابات پارلمانی را قدم بزرگ در حیات سیاسی کشور خواند و از تلاش‌های نیروهای امنیتی افغانستان در راستای تأمین امنیت و از کمیسیون‌های انتخاباتی به خاطر زمینه‌سازی برگزاری انتخابات، سپاس‌گزاری کرد.

دوکتور عبدالله عبدالله ابراز امیدواری کرد که برگزاری انتخابات پارلمانی در حاکمیت قانون، ثبات سیاسی، آیندۀ بهتر کشور و نمایندگی بهتر از مردم در شورای ملی، نقش تعیین‌کننده داشته باشد.

رییس اجراییه تأکید کرد که اشتراک گستردۀ مردم در پروسۀ انتخابات نشاندهندۀ این است که مردم از دست‌آوردهای‌ پسین‌شان از جمله انتخابات حفاظت می‌کنند. به گفتۀ وی، به دلیل تازه‌گی سیستم، چالش‌هایی در روند رأی‌گیری وجود دارد که امیدواریم کمیسیون انتخابات به حل آن اقدام نماید.

دوکتور عبدالله عبدالله گفت که دشمنان مردم افغانستان نمی‌خواهند افغانستان دارای نظام سیاسی مشروع و مبتنی بر ارادۀ مردم باشد. به همین دلیل، تمام تلاش‌شان را به کار بستند تا مانع اشتراک مردم در پروسه انتخابات شوند. اما مردم با مشارکت وسیع در روند انتخابات به دشمنان کشور پاسخ گفتند.

رییس اجراییه گفت که نیروهای امنیتی افغانستان با زحمات شبانه‌روزی چه در سنگر و چه در مراکز انتخاباتی، تمام تلاش‌شان را برای تأمین امنیت و حفاظت از جان مردم به کار گرفته‌اند؛ اما تضمین صد درصد انتخابات مبالغه خواهد بود.

در ادامه، دوکتور عبدالله عبدالله، تأثر عمیق‌ خویش را به خاطر شهادت جنرال عبدالرازق، فرمانده پولیس و جنرال مومن حسن‌خیل، رییس امنیت کندهار ابراز داشت.

رییس اجراییه کشور گفت که با جنرال رازق از نزدیک آشنایی داشت. او در تأمین امنیت کندهار، تأثیر جدی داشت و تمام سعی و تلاش خود را به خاطر حفاظت از جان مردم به کار بسته بود.

دوکتور عبدالله عبدالله افزود که مرگ این مجاهد و مدافع صادق کشور ضایعۀ بزرگ است و جای او در میان نیروهای امنیتی و مدافعین افغانستان خالی. دوکتور عبدالله عبدالله تأکید کرد که مرگ جنرال رازق تمام مردم افغانستان را به ماتم نشاند. مردم قدر فرزندان صادق و مدافعین خودشان را می‌دانند.