دومین جلسه شورای وزیران

جلسه نوبتی شورای وزیران امروز دوشنبه قبل از ظهر در کاخ شورای وزیران تحت ریاست محترم دکتور عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه جمهوری اسلامی افغانستان با تلاوت آیاتی از قرآن کریم آغاز گردید.

رئیس اجرائیه نشست شورای وزیران را با مطرح کردن چاپ مقالهء خلاف ارزش های دینی از سوی روزنامهء افغانستان ایکسپریس آغاز نمود. رئیس اجرائیه چاپ مقاله ضد ارزش های دینی را محکوم نمود و اعلان کرد که حکومت آماده است اقدامات جدی را در این زمینه روی دست گیرد. رئیس اجرائیه با تاکید بر آزادی بیان و حفاظت از این حق که در قانون اساسی کشور مسجل گردیده به احترام به ارزش های دینی در کشور تاکید نمود.

رئیس اجرائیه از سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ خواست تا در مورد نشر این مقالهء خلاف ارزش های اسلامی توضیح بدهد. سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ در توضیحات خود به شورای وزیران گفت: این روزنامه نزد این وزارت ثبت نیست و تاهنوز متن فارسی مقاله نیز در جرائد رسمی به نشر نرسیده است. آقای رهین در مورد محتوای مقاله سخن گفت و آن را خلاف ارزش ها و اصول اعتقادی مردم دانست. آقای رهین وعده سپرد که موضوع را از طریق قانونی دنبال می کند و آن را به شورای وزیران گزارش می دهد.

رئیس اجرائیه جمهوری اسلامی افغانستان بعد از استماع گزارش٬ به سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ و سرپرست وزارت داخله هدایت داد تا برای دستگیری و تعقیب عدلی و قضائی مسوولین نشر این مقاله اقدام عاجل نمایند.

آنگاه سرپرست وزارت دفاع ملی افغانستان طبق آجندا در مورد وضعیت امنیتی کشور گزارش داد. بسم الله محمدی در گزارش خود به شورای وزیران از برنامهء دشمن در سال ۲۰۱۴ و چالش های امنیتی خبرداد٬ و در ادامهء صحبت های خود افزود: به رغم تلاش های منظم دشمن و حملات تهاجمی آنان تحت چتر عملیات «خیبر»٬ نیروهای مسلح کشور با راه اندازی عملیات «فتح» جلو تهاجم های دشمن را گرفت و دست به حملات پیشگرانه زد. آقای محمدی در ادامهء صحبت هایش گفت: دفاع به صورت مستقلانه از کشور صورت می گیرد و هیچگونه سکتگی در کارهای وزارت دفاع ملی رخ نداده است. به رغم اینکه دشمن عملیات خود را از سرگرفته٬ اردوی ملی کشور توانایی دفاع از کشور و دفع حملات دشمن را داراست. وزیردفاع ملی از همآهنگی های بیشتر میان وزارت ها و نهادهای امنیتی درپی کنفرانس مشترک نهادهای امنیتی خبر داد و تاکید نمود که در شرائط فعلی نیروهای مسلح با روحیهء عالی و قوی تر از قبل تحت رهبری شما از کشور دفاع می کند.

سپس سرپرست وزارت امورداخله کشور طبق اجندای مجلس صحبت نمود و از وضع امنیتی کشور گزاش داد. آقای داودزی در گزارش خود گفت: حملات دشمن در برخی از مناطق افزایش یافته است و شاید برخی از مناطق زیرفشار بیشتر قرارگیرد. آقای داودزی تاکید نمود که وضع امنیتی در برخی از مناطق٬ به خصوص در ولایت کندز٬ که دشمن در آنجا حملات خویش را تشدید بخشیده است٬ به زودی به نفع دولت و مردم تغییر می کند.

وزیرداخله در صحبت هایش افزود که برنامهء پاک سازی شیشه های سیاه در کابل به خوبی ادامه دارد و از مسوولین دولتی خواهش نمود با نصب «نمبرپلیت» و پاک کردن شیشه های سیاه موترهای خود در عملی شدن قانون همکاری نمایند.

سرپرست وزارت مالیه طبق اجندا٬ در گزارش خود وضعیت مالی کشور را به شورای وزیران گزارش داد. آقای زاخیلوال در صحبت های خود افزود: مشکلات مالی ونیازهای مالی کشور را بررسی کرده ایم و این نیازها در ملاقات و مذاکره با کشورهای کمک دهنده مطرح گردیده و به زودی حل می گردد. وزیرمالیه همچنان توضیح داد که در آماده سازی بودجه ملی کشور پیشرفت های لازم صورت گرفته و با در نظرداشت تحولات و اقدامات حکومت وحدت ملی بودجه ترتیب و به شورای ملی در وقت و زمان معین ارسال می گردد.

جهت تعقیب مصوبهء جلسه قبلی شورای وزیران در مورد آمادگی های لازم در سالنگ ها برای مقابله باسردی و پیشگیری از حوادث٬ معاون اول ریاست اجرائیه محترم انجنیر محمدخان با وزیر فوائدعامه به سالنگ ها سفرکردند٬ و در این نشست یافته ها و پیشنهادهای خویش را به شورای وزیران گزارش داد و از آمادگی های لازم برای مقابله با حوادث در سالنگ اطمئنان داد.

رئیس اجرائیه در مورد رسیدگی به کارمندان سالنگ٬ فراهم آوری نیازهای کارمندان٬ در نظرگرفتن معاش های اضافی برای کارمندان این حوزه به دلیل وضع خاص سالنگ و فراهم آوری سهولت های لازم برای مسافران به وزیر فوائدعامه و دیگر نهادی ذیربط هدایت داد لا اقدامات لازم را روی دست گیرند.

رئیس اجرائیه جمهوری اسلامی افغانستان از سرپرست وزارت فوائدعامه خواست تا وضعیت سالنگ ها و شاهراه کابل-قندهار را به شورای وزیران گزارش دهد. وزیرفوائدعامه در صحبت های خود وضعیت سالنگ ها را برای شورای وزیران و طرح های انکشاف و بهبود سالنگ ها را به توضیح داد٬ و همچنان وضع شاهراه کابل-قندهار٬ تخریب پل ها و آسیب وارده برشاهراه و برنامه های این وزارت برای بازسازی و ترمیم این آسیب ها را گزارش داد.

طبق آجندا٬ محترم آصف رحیمی٬ سرپرست وزارت زراعت٬ آبیاری و مالداری در باره وضع جنگلات در ولایت کنر به شورای وزیران گزارش ارائه نمود. آقای رحیمی از قطع شدن درختان و قاچاق این این درختان به داخل و بیرون کشور به عنوان مشکلات عمده آسیب به جنگلات در برخی از مناطق کشور به ویژه ولایت کنر یاد نمود. آقای رحیمی افزود: وزارت زراعت اقدام های را روی دست گرفته تا جنگلات٬ به خصوص در کنر٬ دوباره احیا گردد. ولی به رغم این تلاش ها هنوزهم به دلائل امنیتی در ولایت کنر آسیب به جنگلات و قطع و قاچاق درختان ادامه دارد. آقای رحیمی افزود اگر نیروهای امنیتی بتوانند قاچاق چوب را در این منطقه مهارکنند آسیب به جنگلات به صورت جدی کاهش میابد.

سرپرست وزارت امورخارجه برای پیگیری مصوبه اولین جلسهء شورای وزیران در مورد تاریخ برگزاری کنفرانس لندن٬ صدور ویزه کار و وضع مهاجران در کشورهای خلیج٬ گفت: تاریخ برگزرای کنفرانس لندن به خاطر همزمانی آن با کنفرانس سارک به ۴ و ۵ دیسامبر به تعویق افتید. آقای ضراراحمدمقبل در مورد سهولت ویزه کار و مشکلات شهروندان افغانستان در سعودی به شورای وزیران اطمئنان داد که اقدامات لازم در نظرگرفته شده و نتیجه را به شورای وزیران در نشست بعدی گزارش خواهد داد.

طبق اجندای مجلس٬ رئیس اجرائیهء جمهوری اسلامی افغانسان از سرپرست وزارت تحصیلات عالی خواست تا در مورد بورسیه ها و امتحان کانکور برای شورای وزیران گزارش دهد. رئیس اجرائیه تاکید نمود که در مورد بورسیه ها شکایت های فراوانی وجود دارد و می خواهد از این ناحیه و موثریت برنامه و همچنان عادلانه بودن برگزاری امتحان کانکور مطمئن شود.

سرپرست وزارت تحصیلات عالی در گزارش خود به شورای وزیران توضیح داد که توزیع بورسیه ها توسط یک کمیسیون خاص صورت می گیرد و نهادهای مختلفی در این کمیسیون عضویت دارند. وزیرتحصیلات عالی در صحبت هایش گفت: امتحان کانکور یکی از مشکلات عمده در نظام تعلیمی کشور است و وزارت تحصیلات به رغم مشکلات و افزایش تعداد شاملین کانکور در این عرصه به صورت شفاف و موثر اقدام نموده٬ و از شفافیت و عادلانه بودن امتحان کانکور به شورای وزیران اطمئنان داد. وزیر تحصیلات عالی برای موثریت کار خواهان تشکیل کمیسیون مستقل و جداگانه برای اخذ امتحان کانکورگردید. رئیس اجرائیه به وزیر تحصیلات عالی هدایت داد تا به معاشات محصلان شامل بورسیه های دولتی توجه نماید و اگر مشکلی در این زمینه موجود باشد به حل آن هرچه عاجل اقدام کند. وزیر تحصیلات عالی اطمئان داد که در این زمینه مشکلی وجود ندارد. همچنان وزیر امورخارجه به رئیس اجرائیه اطمئنان داد که معاش های برخی از محصلان شامل بورسیه ها از سوی این وزارت پرداخته می شود و در این مورد مشکل جدیی وجود ندارد.

طبق آجندا رئیس اجرائیه به مشکلات و چالش های شرکت های هوای کشور پرداخت و برای حل آن به وزیر ترانسپورت و هوانوردی و وزیرمالیه هدایت داد تا بانشست مشترک این مسائل را بررسی نمایند و مصوبه ای را برای تصمیم در این موارد به شورای وزیران تقدیم نمایند.

رئیس اجرائیه با اشاره به مشکلات بانک های ملی و خصوصی در کشور گفت: نوعی از نگرانی در بخش بانکداری به نظر می رسد و در ملاقات با رووسا و مسوولین بانک ها این مشکلات به تفصیل مطرح گردید. رئیس اجرائیه به وزیرمالیه هدایت داد با معاون بانک ملی در یک نشست مشترک این مشکلات را بررسی و در جلسهء آینده پیشنهادات خویش را برا یحل این مشکلات به جلسهء شورای وزیران برای اتخاذ تصمیم تقدیم نمایند. رئیس اجرائیه تاکید نمود که برای رشد اقتصادی حالت نگرانی از بانکداری و فضای مالی کشور برطرف گردد.

رئیس اجرائیه جمهوری اسلامی افغانستان به سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ هدایت داد تا مسئلهء نام گذاری جاده ای را به نام فیض محمدکاتب هزاره و تغییر آن را در هنگام افتتاح این جاده مورد ارزیابی قرارداده و به شخص ایشان در مورد گزارش دهد. وزیر اطلاعات و فرهنگ به شورای وزیران گفت: مصوبه ای در شورای وزیران وجود دارد که این جاده به نام کاتب مسمی گردد. ولی به دلیل مشکلات و جنجال هایی شهرداری از نام گذاری این جاده هنگام افتتاح جاده اجتناب کرده است و وعده سپرد موضوع را دنبال و به شورای وزیران گزارش دهد.

رئیس اجرائیه جمهوری اسلامی افغانستان در پی درخواست مردم پکتیکا در مورد اختطاف و کشته شدن تعدادی از تاجران این ولایت در ساحهء غزنی از سوی منسوبین اردوی ملی٬ به وزیردفاع ملی هدایت داد تا به صورت جدی به قضیه رسیدگی نماید. وزیردفاع ملی توضیح داد که مسوولین این حادثه دستگیر شده اند و تحقیقات در این مورد جریان دارد و با مجرمین برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.