ملاقات رئیس اجرائیه جمهوری اسلامی افغانستان با مروسلاف کوسک سفیر جمهوری چک

رئیس اجرائیه جمهوری اسلامی افغانستان بعد از عصر امروز در دفتر کارش در قصر سپیدار با مروسلاف کوسک سفیر جمهوری چک ملاقات نمود. در این دیدار مروسلاف کوسک سفیر جمهوری چک احراز مقام ریاست اجرائیه را برای دکتور عبدالله عبدالله تبریک گفت و ابراز امیدواری نمود٬ حکومت وحدت ملی کشور را به سوی استقرار و ترقی رهبری نماید. سفیر جمهوری چک در ادامهء صحبت هایش افزود٬ کشورش علاقمند است روابط خویش را با افغانستان در بخش تجارتی گسترش دهد و آماده است حکومت وحدت ملی را به اساس اولویت های آن حمایت و با این حکومت همکاری نماید.
رئیس اجرائیه جمهوری اسلامی افغانستان از سفیر جمهوری چک و کمک های این کشور برای افغانستان تشکر نمود و از علاقمندی این کشور برای سرمایه گذاری در افغانستان و همکاری های جمهوری چک با افغانستان استقبال نمود. رئیس اجرائیه از اولویت های حکومت وحدت ملی صحبت نموده و علاوه نمود: حکومت جدید در افغانستان به تطبیق قانون٬ تأمین عدالت اجتماعی٬ پاسداری آزادی ها و اصلاحات متعهد است و تلاش می کند با ارایهء حکومتداری خوب در خدمت مردم باشد.
سفیر جمهوری چک به رئیس اجرائیه از علاقمندی شرکت های این کشور برای صادر نمودن بس های شهری به افغانستان٬ نشست مشترک تاجران این دوکشور و سرمایه گذاری در افغانستان صحبت نمود که مورد استقبال رئیس اجرائیه جمهوری اسلامی افغانستان قرارگرفت.