پیام تسلیت ریاست اجراییه جمهوری اسلامی افغانستان در پیوند به درگذشت استاد سید فضل‌احمد پیمان

سپیدار-کابل: از خبر درگذشت استاد سید فضل احمد پیمان، شاعر، نویسنده و مجاهد وارستۀ غرب کشور، سخت اندوه‌گین و متأثر گردیدم.

مرحوم پیمان شاعر چیره‌دست، نویسندۀ توانا و از پیشگامان جهاد و مقاومت در غرب کشور بود و خدمات ارزنده‌یی به جامعۀ فرهنگی افغانستان انجام داده است.

نقش استاد پیمان در دوران جهاد و مقاومت برجسته بود. او با اشعار حماسی و بلند خویش، پیام سلح‌شوری و آزادی‌خواهی را به مجاهدان و مبارزان راه آزادی و استقلال کشور منتقل می‌کرد و اشعار او تأثیر ویژه‌یی در صفوف مجاهدین داشت. استاد پیمان شخصیتی حلیم، بردبار، متواضع و وطن‌دوست بود و تا پایان عمر از کارهای اثرگذار فرهنگی و اجتماعی دست بر نداشت.

درگذشت این شخصیت قلم‌ به دست و توانا، مایۀ تأثر عمیق و ضایعه‌یی بزرگ برای کشور و جامعه فرهنگی است.

بدین وسیله، مراتب تسلیت خود و حکومت وحدت ملی افغانستان را به خانوادۀ محترم استاد پیمان، مردم مجاهد و سربلند ولایت هرات و جامعه فرهنگی کشور ابراز می‌دارم.

به روح استاد گران‌ارج اتحاف دعا می‌کنم و از خداوند بخشنده و مهربان برای وی بهشت برین مسئلت دارم.

 

دوکتور عبدالله عبدالله

رییس اجراییه جمهوری اسلامی افغانستان

۲ عقرب ۱۳۹۷