جایگاه برتر افغانستان در رده‌بندی شاخص‌های کسب و کار بانک جهانی

به اساس شانزدهمین ارزیابی و گزارش بانک جهانی در زمینه‌ی سهولت انجام کسب و کار برای سال ۲۰۱۹ افغانستان جایگاه برتری را با اجرای موفقانه شاخص‌های کسب و کار بانک جهانی به دست آورده است.

در این گزارش وضعیت سهولت کسب و کار در ۱۹۰ کشور به اساس شاخص‌های کسب کار بانک جهانی مورد ارزیابی قرار گرفته است. افغانستان با صعود ۱۶ رتبه و کسب ۱۰ امتیاز برترین جایگاه را در میان ده کشوری به دست آورده که شاخص‌های بانک جهانی را در عرصه‌ی سهولت کسب و کار عملی کرده‌اند. افغانستان در این گزارش در مرتبه‌ی ۱۶۷ قراردارد که در مقایسه به مرتبه‌ی ۱۸۳ در گزارش سال قبل ۱۶ درجه صعود را نشان می‌دهد.

ریاست اجراییه این موفقیت را به مردم افغانستان، بخش خصوصی و تاجران کشور تبریک می‌گوید و از تلاش‌های نهادهای مختلف حکومت به ویژه از کمیته‌ی اجرایی توسعه و عملی ساختن اولویت‌های بخش خصوصی ریاست اجراییه جمهوری اسلامی افغانستان که به عنوان یکی از زیر مجموعه‌های شورای وزیران تحت نظر مستقیم رییس اجراییه فعالیت می‌کند تشکر و قدردانی می‌نماید.

این کمیته از آغاز تأسیس خود تحت نظارت و رهبری مستقیم رییس اجراییه کشور، ریاست مشترک وزارت تجارت و صنایع، بانک جهانی و ریاست اجراییه و عضویت بخش خصوصی، وزارت‌ها و نهادهای حکومتی، همکاران و نهادهای بین‌المللی در دو بخش فعالیت می‌کند: اجرایی و عملی ساختن یازده اولویت‌ بخش خصوصی که افغانستان در نشست لندن برای عملی‌ساختن آن‌ها متعهد گردید و ده شاخص کسب و کار بانک جهانی.

شاخص‌هایی بانک جهانی برای سهولت کسب و کار و تجارت که کمیته توسعه بخش خصوصی برای تطبیق آن‌ها در افغانستان کار می‌کند و به پیشرفت‌هایی قابل ملاحظه در این زمینه دست یافته عبارت اند از: شروع کسب و کار، دریافت مجوز، دریافت برق، ثبت مالکیت، دریافت اعتبار، حمایت از سرمایه‌گذاران کوچک، پرداخت مالیات، تجارت فرامرزی، اجرای قراردادها، حل و فصل ورشکستگی و مقررات بازارکار. به اثر تلاش‌های این کمیته و دیگر نهادهای ذیربط افغانستان در این گزارش در عملی ساختن این شاخص‌ها موفقانه عمل کرده و در بالای فهرست ده کشور ذیل در این عرصه قراردارد: افغانستان، جیبوتی، چین، آذربایجان، هند، توگو،‌ کینیا، ساحل عاج، ترکیه و رواندا.

امیدواریم این پیش‌رفت زمینه‌ی بهتر کسب و کار و تجارت و سرمایه‌گذاری را در کشور فراهم سازد و بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران بیرونی با استفاده از این فرصت گام‌های موثری را در عرصه‌ی سرمایه‌گذاری و استفاده از فرصت‌های موجود در افغانستان بردارند.