رییس اجراییه کشور در دیدار با نماینده‌گان مارکیت‌های حریق شده: حکومت در زمینه فعال شدن مارکیت‌ها با سرمایه‌گذاران و دکانداران کمک می‌کند

رییس اجراییه حکومت افغانستان در دیدار با نماینده‌گان مارکت‌های حریق شده در جاده نادرپشتون گفت که تا حد ممکن با آسیب‌دیده‌گان این آتش ‌سوزی کمک صورت می‌گیرد.

دوکتور عبدالله عبدالله بعد از ظهر امروز (شنبه، ۱۲ میزان) با شماری از تاجران، مالکان و دوکانداران مارکیت‌های خیرخواه، اتفاق، زرنگار، کابل و صدیق عمر دیدار کرد و از وقوع آتش‌سوزی ابراز تأثر نمود.

رییس اجراییه کشور گفت که این آتش‌سوزی به مارکیت افغانستان صدمهٔ مالی بزرگ وارد کرد و صدها تن از آن متضرر گردیدند.

دوکتور عبدالله عبدالله افزود که امکان بازگشت سرمایه‌های اصلی وجود ندارد؛ ولی حکومت در قسمت بازسازی مارکیت‌ها با تاجران و دوکانداران همکاری می‌کند.

یونس مومند معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان در باره خسارات احتمالی این آتش سوزی و درخواست تاجران و سرمایه‌گذاران به جلسه گزارش داد.

سرمایه‌گذاران و نماینده‌گان مارکیت‌ها گفتند که در این آتش‌سوزی ده‌ها میلیون دالر آنها حریق شد. ما انتظار داریم که حکومت در زمینهٔ جبران خساره و فعال‌سازی دوباره مارکیت‌ها با ما همکاری داشته باشد.

آنان از رییس اجراییه کشور خواستند که به وزارت مالیه، شهرداری کابل و وزارت داخله هدایت دهد که در شرایط سخت کنونی با دکانداران همکاری و ملاحظه نمایند.

همچنان دوکانداران مارکیت‌های حریق شده در ناحیه دوم شهر کابل از اقدام بطی کارمندان اطفائیه و پولیس محل شکایت کردند.

رییس اجراییه کشور وعده داد که فردا یک نشست فوق‌العاده میان وزارت مالیه، شهرداری کابل، وزارت داخله، اتاق‌های تجارت و صنایع با حضور نماینده‌گان مارکیت‌ها برگزار می‌شود و روی اقدامات عملی بحث می‌کنند.

رییس اجراییه کشور افزود که در جلسه مشترک روی امکان جبران خسارت، اجازه بازسازی مارکیت‌ها، قرضه‌دهی از بانک‌ها، معافیت مالیاتی و ارزیابی خسارات وارد شده توجه صورت می‌گیرد.

دوکتور عبدالله عبدالله گفت که پس از بررسی حادثه اولین اقدام بازسازی دوباره مارکیت‌های حریق شده خواهد بود تا هرچه زودتر دکانداران به کارشان برگردند.

رییس اجراییه کشور به اتاق‌های تجارت و صنایع هدایت داد که خسارت وارد شده را ارزیابی نموده و گزارش دهد.

دوکتور عبدالله عبدالله به نماینده‌گان مارکیت‌های حریق شده وعده سپرد که حکومت در کنار سرمایه‌گذاران و دوکانداران برای رفع این مشکل تلاش می‌ورزند.