رییس اجراییه کشور: با متضررین آتش‌سوزی اخیر در کابل همکاری می‌شود

دوکتور عبدالله عبدالله، رییس اجراییه حکومت وحدت ملی، امروز(یک‌شنبه، 13 عقرب) در نشستی فوق‌العاده ضمن بررسی خسارات ناشی از آتش‌سوزی در مرکز شهر کابل، بر رسیده‌گی به برخی از مطالبات مالکان مارکیت‌ها و دکان‌داران تعهد سپرد.

رییس اجراییه کشور با اشاره به دیدار از محل رویداد گفت: میزان خسارات به مراتب بالاتر از گزارش‌های ابتدایی است.

رییس اجراییه کشور گفت که این آتش‌سوزی بالای زنده‌گی ده‌ها هزارتن به صورت مستقیم و غیر مستقیم تاثیر منفی گذاشته و خسارات هنگفت مالی را بر مارکیت افغانستان وارد نموده است.

همایون رسا، وزیر تجارت و صنعت، درباره ارزیابی‌های ابتدایی، مشکلات و پیشنهادات دکانداران و مالکان مارکت‌های حریق شده به جلسه گزارش داد.

سپس، شعیب رحیم سرپرست شهرداری کابل گفت که براساس هدایت رهبری حکومت وحدت ملی دو کمیسیون تشکیل شده و به کارشان آغاز کردند. یک کمیسیون چگونگی و عوامل این آتش‌سوزی را بررسی می‌کند و کمیسیون دیگر خسارات مالی، تعداد دکان‌ها، مقدار سرمایهٔ متضررین را سنجش خواهد کرد.

رییس اجراییه کشور هدایت داد که کمیسیون‌ها هرچه عاجل‌تر نتایج بررسی‌شان را گزارش دهند تا یک تصویر واقعی از میزان خسارات و مشکلات به دست آید و موضوع مالی آن در کابینه فیصله گردد. تأخیر در کار کمیسیون‌ها قابل توجیه نیست.

دوکتور عبدالله عبدالله به شهرداری کابل وظیفه سپرد که پاک‌کاری مارکیت‌ها را به‌زودی آغاز کند تا اقدامات بعدی انجام شود. شهردار کابل وعده داد که این کار را در هماهنگی با فرماندهی امنیه آغاز می‌کند.

دوکانداران و مالکان مارکت‌های حریق شده خواستند که حکومت در قسمت اعمار، کرایه، مالیه و قرضه‌دهی برای فعال‌سازی کارشان همکاری داشته باشد.

رییس اجراییه کشور گفت که جبران تمام خسارات امکان‌پذیر نیست؛ اما حکومت حتماً با متضررین همکاری می‌کند. این همکاری پس از بررسی همه جانبهٔ آتش‌سوزی به صورت عادلانه انجام می‌گیرد.

دوکتور عبدالله عبدالله به وزارت تجارت و اتاق‌های تجارت و صنایع هدایت داد که همراه با نماینده‌گان مارکیت‌ها جلسه بگیرند و مشکلات و خسارات را دسته‌بندی نمایند. همچنان، مشخص سازند که حکومت در چه زمینه‌ها همکاری می‌تواند.

رییس اجراییه کشور تاکید کرد که در این جلسه میزان خسارت و سرمایه، شرکت‌ها، کرایه‌نشینان و مالکان‌ دوکان‌ها به چند گتگوری تقسیم شود و مشکلات هر بخش تشخیص داده شود.