رییس اجراییه کشور برای شرکت در کنفرانس ژنو در باره افغانستان وارد سویس گردید

سپیدار-کابل: محترم دوکتور عبدالله عبدالله رییس اجراییه جمهوری اسلامی افغانستان امروز (دو ‌شنبه ۵ قوس ۱۳۹۷) در رأس یک هیأت بلندرتبۀ دولتی به ‌منظور اشتراک در کنفرانس ژنو در باره‌ی افغانستان وارد سویس گردید.

رییس اجراییه در افتتاح و نشست‌های کنفرانس به نمایندگی از جمهوری اسلامی افغانستان اشتراک می‌کند و در ختم آن سخنرانی می‌نماید. رییس اجراییه کشور همچنان در چند نشست جانبی این کنفرانس از جمله در نشست مهاجرین، عودت کنندگان و بی‌جاشدگان داخلی و نشست مصئونیت غذایی اشتراک و سخنرانی می‌کند. رییس اجراییه کشور همچنان در حاشیه این کنفرانس با تعدادی از شخصیت‌ها، نمایندگان کشورهای اشتراک کننده، نمایندگان سازمان ملل و دیگر سازمان‌ها دیدار و گفتگو می‌نماید.

در این کنفرانس که در سطح وزرا در باره‌ی افغانستان در شهر ژنو سویس از تاریخ ۶ الی ۷ قوس ۱۳۹۷ (۲۷ تا ۲۸ نوامبر ۲۰۱۸) به مدت دو روز به میزبانی سازمان ملل متحد برگزار می‌گردد، حکومت افغانستان و جامعه بین‌المللی در باره تعهدات مشترک، دستاوردها و چالش‌ها به اساس توافقات و چارچوکات‌هایی که در کنفرانس بروکسل در باره افغانستان در سال ۲۰۱۶ و دیگر نشست‌های بین‌المللی روی آن توافق صورت گرفته بود به بحث و تبادل نظر می‌پردازند. حکومت افغانستان در این کنفرانس دستاوردهای خود را به اساس تعهدات قبلی در بخش اصلاحات، حکومت‌داری خوب، حاکمیت قانون، مبارزه با فساد، اصلاح بخش عدلی و قضایی، برگزاری انتخابات، اصلاحات در بخش قوای مسلح، توانمندسازی زنان، افزایش درآمدهای مالیاتی، رسیدگی به امور پناهندگان، تقویت بخش خصوصی و بهترساختن زمینه‌های کسب و کار و ... ارایه می‌کند و جامعه جهانی نیز با ارزیابی پیشرفت‌ها و دستاوردها همکاری خود را با افغانستان اعلان می‌نماید.

در میدان هوای ژنو خانم ثریا دلیل سفیر جمهوری اسلامی در سویس، رییس تشریفات دفتر سازمان ملل در ژنو و دپلومات‌های افغانستان مقیم ژنو از رییس اجراییه کشور استقبال کردند.

 

ریاست امور رسانه‌های

ریاست اجرائیه جمهوری اسلامی افغانستان

۵ قوس ۱۳۹۷