پیام تسلیت ریاست اجراییه در پیوند به درگذشت یکی از فرماندهان جهادی

سپیدار- کابل:

با ابراز تأسف و تأثر فراوان اطلاع یافتیم که شادروان رحمت‌ الله شفق یکی از فرماند‌هان خوش‌نام جمعیت اسلامی در ولایت بامیان به رحمت حق پیوسته است.

مرحوم فرمانده شفق در دوران جهاد و مقاومت و شرایط دشوار در کنار مردم افغانستان ایستاد و از حیثیت و آزادی کشورش دفاع کرد. این فرمانده نام‌آور از خود رشادت‌ها و فداکاری‌های بی‌شمار ثبت تاریخ نموده است که نام و یادش را ماندگار می‌سازد.

فرمانده شفق پس از حاکمیت سیاه طالبان در دوره جدید هم یکی از پایه‌های محکم مردمی در ولایت بامیان بود که در وحدت و همگرایی مردم نقش برجسته داشت.

مردم افغانستان به ويژه بامیان کارنامهٔ این مجاهد دلیر و شجاع را هرگز فراموش نخواهند کرد.

برای مرحوم فرمانده رحمت الله شفق بهشت برین و برای دوستان، هم‌سنگران به ویژه فامیل و اقارب‌شان صبر جمیل آرزومندیم.

 

دوکتور عبدالله عبدالله

رییس اجراییه جمهوری اسلامی افغانستان