رییس اجراییه در نشست جانبی اهداف توسعه‌‌ی‌پایدار در ژنو: اهداف توسعه‌ی پایدار محور برنامه‌های توسعه‌ای افغانستان را تشکیل می‌دهد

محترم دکتور عبدالله عبدالله رییس اجراییه جمهوری اسلامی افغانستان بعد از ظهر امروز (چهارشنبه شنبه ۷ قوس ۱۳۹۷) در در نشست جانبی اهداف توسعه‌ی پایدار اشتراک و سخنرانی کرد.

رییس اجراییه در این نشست از سازمان ملل و نهادهایی‌که افغانستان را در پی‌گیری و تطبیق اهداف توسعه‌ی پایدار همکاری می‌کنند تشکری و قدردانی کرد و همچنان از وزارت‌خانه‌های مختلف افغانستان و سازمان و نهادهایی افغانی که در این راستا تلاش می‌کنند تقدیر نمود.

رییس اجراییه در صحبت‌های خود گفت که پی‌گیری و تطبیق اهداف توسعه‌ی پایدار محور اساسی برنامه‌های توسعه ای افغانستان را تشکیل می‌دهد و حکومت به صورت منظم تلاش می‌کند تا این برنامه‌ها را مرحله به مرحله تطبیق نماید.

رییس اجراییه همچنان در بخش دیگر از صحبت‌های خود علاوه نمود که تطبیق و پی‌گیری این برنامه‌ها برای افغانستان و توسعه کشور و بیرون رفت از مشکلات کنونی حیاتی است. رییس اجراییه در بخش دیگر از سخنان خود افزود که با توجه به اهمیت این قضیه کمیته‌ی اجراییه اهداف توسعه‌ی پایدار را یکجا با برنامه توسعه‌ی سازمان ملل دنبال می‌کند.

رییس اجراییه از سازمان ملل و نهادهای همکار افغانستان خواست تا به کمک‌های خود به افغانستان برای تطبیق اهداف توسعه پایدار ادامه دهند.