رییس اجراییه کشور: توزیع پاسپورت و شناسنامه را در ایران و پاکستان تسریع کنید

رییس اجراییه حکومت افغانستان امروز (چهارشنبه، ۲۸ قوس) در یک نشست فوق‌العاده مشکلات مهاجران در کشورهای میزبان به ویژه ایران و پاکستان را بررسی کرد.

در این نشست مشکلات مهاجران در کشورهای اروپایی، ایران و پاکستان در زمینهٔ توزیع پاسپورت و شناسنامه و تصدیق آن در کشورهای میزبان به بحث و بررسی گرفته شد.

وزارت خارجه کشور گزارش داد که امسال وزارت خارجه ۸۰ هزار پاسپورت چاپ کرده و به ایران فرستاده است و پروسه چاپ همچنان جریان دارد. اکنون یک جلد پاسپورت برای شهروندان کشور در ایران در بدل ۲۰ دالر توزیع می‌شود.

وزارت خارجه کشور گفت که برای ادامه کار تیم ثبت‌نام اطلاعات پاسپورت، توزیع تذکره و تصدیق آن در ایران طرحی را با هزینهٔ ۱.۵ میلیون دالر تهیه کرده است و بودجه آن نیاز به تأیید دارد.

وزارت خارجه علاوه کرد که براساس هدایت رییس اجراییه حکومت وحدت ملی مبلغ ۵۰۰ هزار دالر منظور گردید و وزارت مالیه آن را می‌پردازد؛ اما بقیه پول در دسترس نیست.

دوکتور عبدالله عبدالله رییس اجراییه حکومت افغانستان به وزارت خارجه هدایت که طرح مورد نظر را با ۵۰۰ هزار دالر دست داشته عملی نماید و بقیه پول هم منظور خواهد شد.

طبق گزارش وزارت امور خارجه، پس از سفیر رییس اجراییه کشور به عربستان سعودی ۱۷۰ هزار جلد پاسپورت به شهروندان افغانستان مقیم آن کشور توزیع شده است. حال فرد متقاضی در مدت ۲۴ ساعت پاسپورت دریافت می‌کند.

وزارت خارجه گزارش داد که براساس هدایت رییس اجراییه کشور طرح سویدن در تمام سفارت‌خانه‌های افغانستان در کشورهای اروپایی فرستاده شده و اجرا می‌شود. طرح سویدن از سوی سفارت افغانستان در سویدن برای رسیده‌گی به مشکلات مهاجران تدوین شده بود که در شورای وزیران تصویب گردید.

وزارت امور مهاجرین و عودت کننده‌گان گزارش داد که مسأله توزیع پاسپورت در پاکستان هنوزهم حل نشده است.

وزارت خارجه گفت که در قسمت خریداری تجهیزات ثبت اطلاعات پاسپورت به مشکل برخورده است؛ اما بانک جهانی توافق کرده که برای حل این مشکل مبلغ ۴ میلیون دالر بپردازد. پروسه تدارکاتی آن نهایی است.

وزارت خارجه افزود که پس از خریداری تجهیزات مراکز توزیع پاسپورت و شناسنامه در پاکستان فعال می‌گردد.

رییس اجراییه کشور به وزارت‌های مهاجرین و خارجه هدایت داد که مسأله خریداری تجهیزات را در هماهنگی با بانک جهانی تسریع بخشند.

دوکتور عبدالله عبدالله به وزارت خارجه وظیفه سپرد که مسأله ویزای پاسپورت‌های مهاجران افغانستان مقیم پاکستان را در داخل آن کشور بدون سفر به داخل زمینه‌سازی کند.

رییس اجراییه کشور به وزارت خارجه وظیفه سپرد که برای حل ویزای مهاجران افغانستان در داخل پاکستان با سفر آن کشور صحبت کند و در صورت لزوم وزیر مهاجرین به پاکستان سفر نماید.

وزارت مهاجرین و عودت کننده‌گان گزارش داد که هنوزهم مهاجرین افغانستان مقیم ایران به دلیل باطل نشدن کارت‌های‌شان به کشور سفر نمی‌توانند.

براساس گزارش این وزارت، ایران توافق کرده بود که برای رفت‌ و آمد مهاجرین در افغانستان یک کتابچه می‌دهد تا در صورت سفر اعتبار کارت‌شان باطل نشود. این توافق عملی نشده است.

وزارت خارجه خبر داد که مسأله سفر مهاجران به داخل افغانستان با حفظ اعتبار کارت‌شان در تهران حل شده؛ اما در مشهد با مشکل رو به رو است.

رییس اجراییه کشور هدایت داد که مشکل سفر مهاجران افغانستان مقیم ایران را از مجرای دیپلوماتیک دنبال کند و در زودترین وقت حل نماید.