برای چهارهزار خانواده بی‌جا شده و عودت کننده زمین توزیع می‌شود

کمیتۀ اجرایی امور مهاجرین و عودت کننده‌گان، امروز (سه‌شنبه، 18 جدی 1397) به ریاست دوکتور عبدالله عبدالله تشکیل جلسه داد.

نخست، دوکتور عبدالله عبدالله رییس اجراییه کشور، ضمن تبریکی سال نو میلادی برای همکاران بین‌المللی حاضر در جلسه گفت: سال گذشته دست‌آوردها و چالش‌هایی در راستای رسیده‌گی به مشکلات برگشت کننده‌گان و بی‌جا شده‌گان داشتیم. امید است که در سال جدید میلادی، کارهای بیشتر و بهتری انجام شود.

رییس اجراییه از همکاری‌های دوامدار کشورها و نهادهای بین‌المللی برای افغانستان سپاس‌گزاری نموده، بیان داشت: متأسفانه به دلایل گوناگون، افغانستان شمار زیادی از مهاجران و بی‌جا شده‌گان را دارد و رسیده‌گی به مشکلات برگشت کننده‌گان و بی‌جا شده‌گان، از مهم‌ترین مسؤولیت‌های حکومت است. توزیع زمین برای آنان از دیر وقت روی دست گرفته شده بود و اکنون این روند از ننگرهار شروع می‌شود.

در این جلسه، سید حسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین و عودت کننده‌گان گزارش مفصلی از پیشرفت‌های کار آماده‌سازی توزیع زمین برای عودت کننده‌گان و بی‌جا شده‌گان و کمک‌ها و رسیدگی به مشکلات آنان، ارایه کرد.

آقای بلخی گفت که برای چهار هزار خانواده، از سوی حکومت زمین در نظر گرفته شده و آمادۀ توزیع است. همچنان برای برگشت‌کننده‌گان و بی‌جاشده‌گان در مناطق مختلف کشور از جمله ولایت‌های هرات، بادغیس و غور کمک‌های مالی صورت گرفته و مسکن و البسه نیز فراهم شده است.

رییس اجراییه هدایت داد هیأتی از نهادهای مربوط تشکیل شود تا به گونۀ جدی مشکلات عودت‌ کننده‌گان و بی‌جا شده‌گان را بررسی کنند تا به آنها هرچه عاجل کمک‌های لازم صورت گیرد. زیرا فصل زمستان است و عودت کننده‌گان و بی‌جا شده‌گان که مسکن نداشته باشند و وضعیت اقتصادی شان خوب نباشد، با مشکلات زیادی رو به رو می‌شوند.

همچنان نماینده‌گان نهادهای همکار بین‌المللی ضمن خرسندی از همکاری با حکومت و مردم افغانستان، وعده کردند که در این زمینه با حکومت افغانستان یکجا به تداوم کارهای شان می‌پردازند.

دوکتور عبدالله عبدالله در اخیر تأکید کرد که نهادهای مربوط هرچه عاجل وارد عمل شده، روند کمک رسانی را تسریع بخشیده و توزیع زمین را آغاز کنند. رییس اجراییه افزود که موفقیت کار بستگی به هم‌آهنگی بهتر و تقسیم وظایف میان نهادهایی است که مشترکاً در این بخش کار می‌کنند.