نشست تدارکات ملی برگزار شد

در نشست کمیسیون عالی تدارکات ملی شام روز (دوشنبه، ۱۷ جدی) هشت مورد تدارکاتی به ارزش بیش از ۱.۷ میلیارد افغانی نهایی شد.

کمیسیون تدارکات ملی پس از ارزیابی، پروژهٔ اعمار شفاخانه ۲۰۰ بستر ولایت کنر را منظور کرد.

در این جلسه، طرح پیشنهادی وزارت انرژی و آب برای احداث شرکت تولید پایپ‌های آهنی و حرارتی به بررسی گرفته شد و تأیید گردید.

همچنان، وزارت فواید عامه کشور، موضوع تعدیل قرارداد پروژهٔ ساختمان و بازسازی سرک شرنه-انگورهده به طول ۵۰ کیلومتر را مطرح نمود و خواستار تمدید زمان، بدون افزایش قیمت شد. کمیسیون تدارکات ملی این پیشنهاد وزارت فواید عامه را تأیید کرد.

اداره مستقل هوانوردی ملکی پیشنهاد کرد که قیمت اعمار ترمینل میدان هوایی ولایت خوست کاهش یابد. کمیسیون تدارکات ملی بر علاوه تأیید این پیشنهاد فیصله کرد که قرارداد ساخت این ترمینل با شرکت مورد نظر عقد گردد.

وزارت معادن و پترولیم خواست که تعهد نامه (Letter of Engagement) با شرکت حقوقی مشورتی (Hogan Lovells) امضأ شود. کمیسیون تدارکات ملی این درخواست پذیرفت.