کمشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان: به حضور خود در افغانستان و کمک‌های خود برای پناهندگان ادامه می‌دهیم

محترم دکتور عبدالله عبدالله رییس اجراییه جمهوری اسلامی افغانستان در حاشیه اجلاس مجمع اقتصادی جهان در شهر داووس با آقای فلیپو گراندی کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان دیدار کرد.

رییس اجراییه در این دیدار از تلاش‌ها و فعالیت‌های آقای گراندی و کمیساری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان به خاطر رسیدگی به امور مهاجران و بی‌جاشدگان افغانستان در بیرون و داخل کشور تشکر و قدردانی کرد. رییس اجراییه از آقای گراندی خواست تا فعالیت‌های سازمان را با توجه به وضعیت در افغانستان و منطقه افزایش دهد.

آقای گراندی در صحبت‌های خود از ادامه حضور و کمک‌های سازمان برای مهاجران و بی‌جاشدگان داخلی اطمینان داد. آقای گراندی همچنان تأکید کرد که او و سازمان همیش برای رسیدگی به مهاجران در افغانستان قابل دسترس می‌باشند.

دو طرف در این نشست در باره وضعیت امنیتی، انتخابات و روابط منطقه‌ای افغانستان و تأثیر آن بالای وضعیت مهاجران و بی‌جاشدگان داخلی به بحث و تبادل نظر پرداختند.