اعلامیه ریاست اجراییه جمهوری اسلامی افغانستان ايجاد بي ثباتي به نفع هيچ جناحي نيست

حکومت وحدت ملی در یک مقطع خاص تاریخی بر اساس توافقنامه میان دو تیم انتخاباتی پیشتاز به هدف ایجاد یک حکومت مشروع و کارا و حفظ ثبات و پای‌بندی به اجماع سیاسی، اصلاحات، روحیه همکاری و تصمیم‌گیری مشترک در حضور شاهدان داخلي و بين‌المللي بنا نهاده شد.

خبر اخیر مبنی بر عزل محترم استاد محمد محقق معاون دوم ریاست اجراییه كاملاً در تضاد با روحيه موافقتنامه سیاسی تشکیل حکومت‌ وحدت ملی می‌باشد. هر نوع تصمیم یکجانبه و خلاف روحیه حکومت وحدت ملی در این مرحله حساس تاریخی باعث تضعیف روحیه وحدت ملی، همکاری مشترک و تحریک بی‌ثباتی می‌گردد.

حکومت وحدت ملی که بعد از بحران انتخاباتی ۲۰۱۴ به اساس موافقتنامه کابل شکل گرفت تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آینده و تشکیل حکومت مشروع بعدی به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

 

ریاست اجراییه جمهوری اسلامی افغانستان

۴ دلو ۱۳۹۷