پیام ریاست اجراییه به مناسبت رحلت نابهنگام استاد بهروزیان

با ابراز تاسف و تاثر فراوان با خبر شدیم که استاد احمد شفیق بهروزیان یکی از نخبه‌های علمی- فرهنگی هرات به رحمت حق پیوسته است.

شادروان بهروزیان یکی از سرمایه‌های جوان، با اندیشه، متعهد و صادق در قبال ارزش‌های ملی و فرهنگی کشور بود و عمر خود را وقف فعالیت‌های آموزشی، مدنی، فرهنگی و رشد استعدادها و ظرفیت‌های جوانان کرد.

استاد بهروزیان کارنامۀ نیک، درخشان و ماندگار در میان مردم هرات به ویژه نسل جوان دارد که اثرات آن برای همیشه ماندگار می‌باشد.

درگذشت شادروان استاد بهروزیان جوان با احساس و بزرگ منش را به مردم هرات، جوانان، فرهنگیان و به ویژه اقارب و فامیل محترم شان تسلیت عرض می‌داریم و از خداوند کریم برای آن مرحوم جنت فردوس مسألت می‌نماییم.

دوکتور عبدالله عبدالله

رییس اجراییه حکومت وحدت ملی افغانستان