رییس اجراییه‌ کشور: حفظ و مراقبت از زیربناها مسوولیت ملی ماست

نخستین نشست «کمیته اجرائیوی حفظ و مراقبت» امروز تحت ریاست دوکتور عبدالله عبدالله رییس اجراییه با حضور شماری از وزرای کابینه، رییس بانک انکشاف آسیایی و نمایندگان نهادهای حکومتی برگزار شد.

در آغاز، وزیر فواید عامه گفت: به رغم این‌که هزینه‌های هنگفت بالای زیربناها در سال‌های گذشته به مصرف رسیده است؛ اما به‌خاطر نبود برنامه درست برای حفظ و مراقبت خسارات فراوانی به این زیربناها رسیده است.

وزیر فواید عامه، نبود دیدگاه جامع، نبود هم‌آهنگی و همکاری لازم میان نهادهای حکومتی، خصوصی و بین‌المللی، فقدان چارچوب قانونی به منظور حفظ و مراقبت زیربناها و عدم بودجه کافی را از عمده ترین چالش‌ها فرا راه این امر مهم خواند.

در ادامه نشست، برنامه‌ها و اهداف این کمیته در قالب پرزنتیشن از جانب همکاران وزارت فواید عامه ارائه گردید. تدوین وتنظیم چهارچوب قانونی حفظ و مراقبت تاسیسات زیربناهای اقتصادی در هماهنگی با ادارات ذیدخل، حفظ و مراقبت موثر زیربناها جهت تامین اهداف و منافع ملی و تعریف چارچوب حقوقی جهت افزایش میزان مشارکت مردم در امرحفظ و مراقبت زیربناها از اهداف کلیدی این کمیته عنوان گردید.

سپس رییس بانک انکشاف آسیایی، ایجاد این کمیته مهم را در راستای تامین منافع ملی افغانستان ارزنده و درخور ستایش خواند. وی همچنان خاطر نشان کرد که بانک انکشاف آسیایی کمیته اجرائیوی حفظ و مراقبت را در عرصه‌های مالی و مشوره دهی حمایت می¬نماید.

در ادامه، وزرای صحت عامه، مخابرات، رییس شرکت برشنا و شماری دیگر از اشتراک کنندگان ضمن ستایش از ایجاد این کمیته، نکته نظرات شان را برای موثریت کاری کمیته اجرائیوی حفظ و مراقبت در میان گذاشتند.

در اخیر رییس اجراییه از حضور اشتراک کنندگان قدردانی نموده ایجاد این کمیته را برای حفظ و مراقبت از زیربناهای دولتی مسوولیت ملی وهمگانی خواند. دکتور عبدالله عبدالله همچنان ایجاد هماهنگی میان نهادهای حکومتی، بخش خصوصی و همکاران بین المللی را در راستای رسیدگی به این چالش گام مهم عنوان نموده خاطر نشان ساخت که ایجاد این کمیته هماهنگی و همکاری لازم میان نهادهای متذکره را مقدور ساخته است.

رییس اجراییه در ادامه صحبت‌های خویش گفت، ممکن است بودجه کافی برای این کمیته وجود نداشته باشد، اما با آغاز کار مشترک و هماهنگ برخی از مشکلات در این عرصه قابل حل است. رییس اجراییه همچنان تاکید ورزید که تلاش می‌نماید تا در آینده بودجه لازم در این خصوص تخصیص یابد.

دکتور عبدالله عبدالله به وزیر فواید عامه هدایت داد که مشوره‌های لازم را با نهادهای ذیدخل داشته باشد و بخش‌های خصوصی و مردم را در این راستا تشویق و ترغیب نماید تا موثریت کار بیشتر گردد.