رییس اجراییه کشور با کمیته مشترک جامعه مدنی دیدار کرد

رییس اجراییه افغانستان امروز (یکشنبه، ۵ حوت) با اعضای کمیته مشترک جامعه مدنی در پیوند به گزینش کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی، مذاکرات صلح و لویه جرگه مشورتی بحث و تبادل نظر کرد.

اعضای کمیته مشترک جامعه مدنی دیدگاه‌ها، نظریات و پیشنهادات شان را درباره گزنیش کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی، برگزاری لویه جرگه، انتخابات و پروسه صلح با رییس اجراییه کشور شریک ساختند.

آنان خواستار تقویت نقش جامعه مدنی در گفتگوهای صلح شده و ابراز داشتند که دیدگاه‌های جامعهٔ مدنی و نهادهای غیرحکومتی در فرایند مذاکرات جدی گرفته شود.

همچنان، کمیته مشترک جامعه مدنی از نبود یک طرزالعمل معین برای تعیین کمیشنران جدید کمیسیون‌های انتخاباتی ابراز نگرانی کرده و خواستار بررسی اسناد نامزدان، نظارت دقیق از پروسه و شایسته‌سالاری گردیدند.

اعضای این کمیته درباره لویه جرگه مشورتی صلح گفتند که در این باره با آنها مشوره و هماهنگی صورت نگرفته است. حکومت باید نقش جامعه مدنی را در ساختار جرگه مشورتی لحاظ کند.

دوکتور عبدالله عبدالله، رییس اجراییه کشور با سپاس‌گزاری از تلاش‌ها و زحمات نهادهای جامعهٔ مدنی گفت که صلح به معنای برگشت امارت اسلامی و از دست‌دادن دست‌آوردها و قربانی‌های مردم نخواهد بود.

رییس اجراییه کشور افزود که صلح بانظرداشت اصول، ارزش‌ها و حفظ دستاوردها برای مردم و حکومت افغانستان یک اولویت ملی است.

دوکتور عبدالله عبدالله تاکید کرد که در پروسه‌ صلح نباید نقش حکومت به عنوان یک چتر کلان نادیده گرفته شود.

رییس اجراییه کشور از سهم و نقش فعال جامعه مدنی در مسایل کلان به ویژه صلح و انتخابات قدردانی کرد و گفت که حفظ اعتبار جامعه مدنی اساسی‌ترین مسأله است.

دوکتور عبدالله عبدالله گفت که از نقش جامعه مدنی در پروسه صلح، انتخابات و پروسه‌های ملی حمایت می‌کند و تلاش صورت می‌گیرد که جایگاه جامعه مدنی تقویت گردد.

رییس اجراییه کشور به کمیته کاری جامعه مدنی وعده سپرد که ملاحظات و دیدگاه‌های آن را در موارد مطرح شده در نظر می‌گیرد.

در این نشست در باره گزینش کمیشنران جدید کمیسیون حقوق بشر و شفافیت این پروسه نیز تاکید صورت گرفت.