اعلامیه ریاست اجراییه در پیوند به قیام سوم حوت مردم کابل

سپیدار- کابل: در سوم حوت ۱۳۵۸، قیام مردمی خودجوش بر علیه استبداد و جنایت رژیم کمونیستی شکل گرفت و مردم نفرت و انزجارشان را نسبت به تجاوز، ظلم، تفتیش عقاید، خشونت و اختناق در کشور ابراز کردند.

در چنین روزی تمام اقشار جامعه متحدانه و یک‌دست در برابر دستگاه مستبد و جنایت‌پیشهٔ رژیم کمونیستی ایستاد شدند و فریاد عدالت و آزادی سر دادند. در واقع، قیام سوم حوت را می‌توان اولین جرقهٔ مبارزه و جهاد مردم افغانستان بر ضد رژیم دست‌نشانده و قشون سرخ دانست که بعدها در سراسر کشور گسترش یافت.

مردم کابل سینه‌شان را در برابر نظام کمونیستی که با آخرین سلاح‌ها و تجهیزات مدرن مجهز بود، سپرد کردند تا دنیا را از عمق فاجعه، خون‌ریزی، قتل‌ها و گورهای دسته جمعی انسان‌های بی‌گناه آگاه نمایند. این رویارویی و شهامت آن‌ها در تاریخ مبارزات مردم افغانستان یک نقطه عطف و کم‌نظیر بوده و برای همیشه الهام‌بخش و ماندگار خواهد بود.

متاسفانه، رژيم اشغال‌گر برای سرکوب و جلوگیری اعتراضات دست به هر جنایت وحشیانه و ننگین زدند تا استقرار حکومت ضد مردمی‌‌شان را از این طریق تضمین نمایند؛ اما مردم افغانستان نشان دادند که کسی‌ حتی با حمایت یک ابر قدرت نمی‌تواند، در باره سرنوشت سیاسی و عقایدشان تصمیم بگیرند.

نظامیان رژیم اشغال‌گر از همین زمان تا تجاوز قشون سرخ شوروی و خروج شان که ده سال را دربر گرفت، با تمام قدرت مردم را سرکوب، سلاخی و به توپ و تانک بستند ولی در نهایت در برابر ایمان، شجاعت و ایستادگی مردم افغانستان تسلیم و سرافکنده شدند.

مردم افغانستان با شهادت و قربانی یک ابر قدرت زمان را به زانو درآوردند. چون، هیچ قدرتی بالاتر از اراده‌ مردم نبوده و نیست.

وحدت و یکپارچگی، شهامت و ایستادگی، روحیهٔ آزادگی، یک‌رنگی، ایمان و اراده قیام‌کننده‌های سوم حوت برای مردم ما به ویژه نسل جوان یک الگو و نمونه‌ی پُرافتخار و عبرت‌آمیز است که ما با ایمان، اتحاد و تکیه به همدیگر می‌توانیم از عهدهٔ هر مشکل کلان ملی بیرون شویم.

مردم افغانستان یاد و خاطرهٔ آن حماسه آفرینان، دلیران، وطن‌دوستان واقعی کشور را برای همیشه گرامی می‌دارند و به قیام آزادی‌خواهانه و عدالت‌طلبانه شهدا و مجاهدین راستین به ویژه شهدای حادثهٔ خونین سوم حوت می‌بالند و سر تعظیم فرود می‌آورند.

در اینجا لازم به ذکر می‌دانیم که حکومت‌های ضد مردمی، مستبد، آشوب‌گر و دیکتاتور یک نسخه‌ٔ باطل بوده و برای مردم افغانستان قابل پذیرش نیست.

یاد و خاطره حماسه آفرینان سوم حوت را گرامی‌داریم.

دوکتور‌‌ عبدالله عبدالله

رییس اجراییه افغانستان