نشست مرکز سوق‌و اداره برای رسیدگی به مشکلات آسیب‌دیدهای فراه و قندهار برگزار شد

اولین جلسهٔ مرکز سوق‌و اداره برای کمک‌رسانی و پاسخگویی به آسیب‌دیدگان برف‌باری‌های اخیر بعد از ظهر (دوشنبه، ۱۳ حوت ۱۳۹۷) تحت ریاست دوکتور عبدالله عبدالله رییس اجراییه کشور برگزار شد.

دوکتور عبدالله عبدالله، رییس اجراییه کشور ضمن تاکید بر تسریع روند انتقال کمک‌ها و بسیج منابع گفت که وزارت دولت در امور حوادث و کمیته‌های ولایتی به شمول نهادهای ذیربط دولتی تمام منابع و امکانات شان را برای رسیده‌گی به آسیب‌دیدگان بسیج نمایند.

رییس اجراییه کشور بر هماهنگی میان ادارات دولتی، پاسخگویی به موقع و مدیریت درست منابع تاکید ورزید.

نجیب آقا فهیم، وزیر دولت در امور حوادث گفت که بر اثر سیلاب‌ها و برف‌باری‌های اخیر در ۱۹ ولایت افغانستان ۵۹ شهید، ۱۴۳ زخمی، یک هزار خانهٔ مسکونی کاملأ و ۲۸۰۰ خانهٔ دیگر قسمأ تخریب شده اند.

آقای فهیم افزود که بیش‌ترین خسارات در ولایت‌های قندهار و فراه وارد گردیده و شماری زیادی از خانه‌ها تخریب و مردم محل بیجا شده‌اند که نیازمند کمک‌های فوری‌اند.

وزیر دولت در امور حوادث گزارش داد که در ولایت قندهار ۹۶۷ فامیل در مرکز شهر و ۶۰۰ فامیل دیگر در ولسوالی‌ها بیجا و متضرر شده که از سوی تیم‌های ارزیابی خسارات، تشخیص گردیده اند.

طبق گزارش، ۳۹۷ فامیل در مرکز شهر و ۶۵۰ فامیل دیگر در ولسوالی‌ها از کمک‌های غذایی و غیر غذایی مستفید شده‌اند و دو میلیون پول نقد نیز به این ولایت انتقال یافته است. همچنان، موسسات همکار برای آسیب‌دید‌ها خیمه، کمپل، البسه، ظروف و مواد غیر غذایی توزیع کرده‌اند.

وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث علاوه کرد که تیم‌های صحی و مسوولان کمیته‌های ولایتی به همرای والی‌های قندهار و فراه در ساحه رفته و به مردم کمک می‌کنند.

مسوولان این نهاد همچنان گزارش دادند که به اساس هدایت رییس اجراییه کشور هیأتی با ۱۵ میلیون پول نقد به ولایت فراه فرستاده شد تا به مشکلات مردم رسیده‌گی نماید. بر علاوه آن، برای ۵۰۰ فامیل مواد غذایی، خیمه و کمپل توزیع گردیده است.

وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث گفت که مبلغ ۱۷۸ میلیون برای کمک‌‌رسانی در حالت اضطرار از سوی رییس اجراییه کشور منظور شد؛ اما تا حالا وزارت مالیه پول را به بودجه این وزارت انتقال نداده است. در حال حاضر، نزدیک به ۳۰ میلیون افغانی برای کمک‌ به آسیب‌دیدهای ولایت‌های قندهار و فراه لازم است.

رییس اجراییه کشور به وزارت مالیه هدایت داد که این مبلغ را تا آخر این هفته در اختیار وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث قرار دهد تا پول مورد نیاز به ولایت‌های فراه و قندهار انتقال یابد.

دوکتور عبدالله عبدالله به وزارت دولت در امور حوادث وظیفه سپرد که از تمام امکانات و منابع دست داشته برای رسیده‌گی به مشکلات آسیب‌دیدگان سیلاب‌ها استفاده کند.

رییس اجراییه کشور به وزارت دولت در امور حوادث هدایت داد که به مشکلات بیجاشدگان ولایت سرپل نیز رسیدگی نماید.

رییس اجراییه کشور بر هماهنگی، تشخیص آسیب‌دیده‌ها، توزیع شفاف کمک‌ها و مدیریت درست منابع تاکید کرد.